(dfrac227 = dfrac22 . 117 . 11 = dfrac24277; ,, dfrac3411 = dfrac34 . 711 . 7 = dfrac23877)

Vì(dfrac24277 > dfrac23877)nên(f dfrac227 > dfrac3411)

Cách 2:

(dfrac227 = 3dfrac17; ,, dfrac3411 = 3dfrac111)

Vì(dfrac17 > dfrac111)nên(3dfrac17 > 3dfrac111)hay(f dfrac227 > dfrac3411)

Nhận xét: Khi đối chiếu hai lếu láo số ta đối chiếu phần nguyên trước rồi đối chiếu đến phần phân số.

+) lếu số nào gồm phần nguyên lớn hơn vậy thì hỗn số đó khủng hơn

+) hai hỗn số có cùng phần nguyên, phần phân số của lếu số như thế nào lớn hơn vậy thì hỗn số đó lớn hơn

+) nhì phân số gồm cùng tử số, phân số nào bao gồm mẫu số bé dại hơn thì phân số đó phệ hơn
Bạn đang xem: Bài 96 trang 46 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 13: láo lếu số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - rèn luyện trang 48 khác • Giải bài xích 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các hỗn số sau... • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng xác suất với ký... • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cùng hai hỗn... • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị của biểu... • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tiến hành phép nhân... • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các bạn Hoàng làm cho phép... • Giải bài 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi chia một số... • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài xích 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các xác suất sau... • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 hoàn thành các phép tính... • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài bác 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 xong các phép tính... • Giải bài 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc điểm các... • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm số nghịch đảo... • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra các phép... • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 13: lếu số. Số thập phân. Phần trăm - rèn luyện trang 47 - luyện tập trang 48
• Giải bài bác 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Upgrade Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Đây Là Một Thuật Ngữ Kinh Tế Tài Chính

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số