Muốn gửi mộthỗn số về mộtphân số: Ta lấy chủng loại số nhân với phần nguyên rồi cộngvới tử số sẽ được tử số mới và không thay đổi mẫu số.

Bài giải:

(5dfrac17 = dfrac7 . 5 + 17 = dfrac367)

(6dfrac34 = dfrac4 . 6 + 34 = dfrac274)

(-dfrac13 . 1 + 1213 = -dfrac2513)

Lưu ý: khi viết hỗn số âm bên dưới dạng phân số ta viết số đối của nó dưới dạng phân số rồi đặt dấu("-")trước kết quả
Bạn đang xem: Bài 95 trang 46 sgk toán 6 tập 2

*

Tham khảo lời giải các bài tập bài bác 13: lếu láo số. Số thập phân. Tỷ lệ - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48 khác • Giải bài 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các hỗn số sau... • Giải bài 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 So sánh các phân... • Giải bài xích 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đổi ra mét (viết kết... • Giải bài xích 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Dùng phần trăm với ký... • Giải bài bác 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Khi cùng hai hỗn... • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm của biểu... • Giải bài bác 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 thực hiện phép nhân... • Giải bài 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chúng ta Hoàng làm phép... • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Khi chia một số... • Giải bài 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những phân số sau... • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết các xác suất sau... • Giải bài 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 ngừng các phép tính... • Giải bài 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, dfrac13... • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 dứt các phép tính... • Giải bài bác 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài xích 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng đặc điểm các... • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tra cứu số nghịch đảo... • Giải bài xích 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài xích 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Hãy kiểm tra những phép... • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:((-3,2) ....
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 13: lếu láo số. Số thập phân. Phần trăm - luyện tập trang 47 - luyện tập trang 48
• Giải bài xích 94 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 95 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 96 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 97 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 98 trang 46 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 99 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 100 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 101 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 102 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 103 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 104 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 105 trang 47 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 106 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 107 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 108 trang 48 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 109 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 110 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 111 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 112 trang 49 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 113 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 114 trang 50 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Toán Lớp 6: Bài 95 Trang 95 Sgk Toán 6 Tập 1, Giải Thích Vì Sao:

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số