a) Sử dụng đặc điểm giao hoán và kết hợp nhóm những số tất cả tích tròn trăm, tròn nghìn nhằm tính nhanh

b) Sử dụng đặc thù phân phối của phép nhân so với phép cùng (phép trừ) để tính nhanh.

Bạn đang xem: Bài 93 trang 95 sgk toán 6 tập 1

Các tính chất: 

1) tính chất giao hoán: (a.b = b.a) 

2) đặc thù kết hợp: ((a.b).c = a. (b.c))

3) đặc điểm phân phối của phép nhân so với phép cộng: (a(b + c) = ab + ac. )

Tính chất này cũng như với phép trừ: (a (b - c) = ab - ac)


Lời giải đưa ra tiết

a) ((-4) . (+125) . (-25) . (-6) . (-8))

(= <(-4) . (-25)> . <125 . (-8)> . (-6))

(= 100 . (-1 000) . (-6))

(= 600 000)

b)

( (-98) . (1 -246) - 246.98)

(=(-98).(-245)-246.98)

(= 98.245-246.98)

(=98.(245-246))

(= 98.(-1))

(= -98)

Đáp số: a) ( 600 000); b) (-98).

Cách không giống câu b: 

Áp dụng đặc thù phân phối.

Xem thêm: Specifications Là Gì - Spec Or Specification Là Gì

( (-98) . (1 -246) - 246.98)

(=(-98).1+(-98).(-246)-246.98)

(= (-98) . 1 + 98.246 - 246.98)

(= (-98)+<98.246 - 246.98>)

(= (-98) + 0)

(= -98) 

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com


Cảm ơn chúng ta đã sử dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.