Hướng dẫn giải bài §12. đặc điểm của phép nhân, chương II – Số nguyên, sách giáo khoa toán 6 tập một. Nội dung bài giải bài xích 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần số học gồm trong SGK toán sẽ giúp các em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 90 trang 95 sgk toán 6 tập 1


Lý thuyết

1. đặc điểm giao hoán

$a . B = b . A$

Ví dụ: Tính:

a. 2 . (-3)

b. (-7) . (-4)

Bài giải:

a. 2 . (-3) = (-3) . 2 = (-6)

b. (-7) . (-4) = (-4) . (-7) = 28

2. đặc thù kết hợp

$(a . B) . C = a . (b . C)$

Ví dụ: Tính <9 . (-5)> . 2


Bài giải:

<9 . (-5)> . 2 = 9 . <(-5) . 2> = -90

Chú ý:

– Nhờ tính chất kết hợp, ta có thể nói đến tích của ba, bốn, năm,..số nguyên

Chẳng hạn: $a . B . C = a . (b . C) = (a . B) . C$

– Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các tính chất giao hoán và phối hợp để thay đổi vị trí các thừa số, đặt dấu ngoặc nhằm nhóm những thừa soos một giải pháp tuỳ ý.

– Ta cũng điện thoại tư vấn tích của n số nguyên a là luỹ thừa bậc n của số nguyên a (cách đọc cùng kí hiệu như so với số từ bỏ nhiên)

Ví dụ: (-2) . (-2) . (-2) =(-2)3


Nhận xét: Trong một tích các số nguyên không giống 0:

– nếu có một số chẵn quá số nguyên âm thì tích với dấu “+”

– giả dụ có một vài lẻ quá số nguyên âm thì tích sở hữu dấu “-”

3. Nhân với số 1

$a . 1 = 1 . A = a$

4. Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

$a(b+c) = ab + ac$

Chú ý: đặc thù trên cũng đúng so với phép trừ:


$a(b – c) = ab – ac$

Dưới đấy là phần trả lời các câu hỏi có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Chúng ta hãy phát âm kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 94 sgk Toán 6 tập 1


Tích một số trong những chẵn những thừa số nguyên âm có dấu gì?

Trả lời:

Tích một vài chẵn các thừa số nguyên âm gồm dấu $”+”$

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 94 sgk Toán 6 tập 1

Tích một trong những lẻ những thừa số nguyên âm có dấu gì?


Trả lời:

Tích một vài lẻ những thừa số nguyên âm gồm dấu $”-“$

3. Trả lời thắc mắc 3 trang 94 sgk Toán 6 tập 1

$a . (-1) = (-1) . A = ?$

Trả lời:

Ta có:

$a . (-1) = (-1) . A = -a$


4. Trả lời thắc mắc 4 trang 94 sgk Toán 6 tập 1

Đố vui: Bình nói rằng các bạn ấy vẫn nghĩ ra được nhì số nguyên khác nhau nhưng bình phương của chúng lại bằng nhau. Bạn Bình nói đúng tốt không? bởi vì sao?

Trả lời:

Đúng do ta bao gồm bình phương là triển khai tích của nhị số.

Tích của nhì số nguyên âm là một số nguyên dương.

Nên nhì số nguyên đối nhau sẽ thỏa mãn đề bài.

Ví dụ: $2$ cùng $-2$

Ta có: $2^2= 4$ và $(-2)^2= 4$

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Tính bằng hai cách và đối chiếu kết quả:

a) $(-8) . (5 + 3);$

b) $(-3 + 3) . (-5).$

Trả lời:

Ta có:

a) $(-8) . ( 5 + 3)$

♦ giải pháp 1:

$(-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 8 = -64$

♦ giải pháp 2:

$(-8) . ( 5 + 3 ) = (-8) . 5 + (-8) + 3$

$ = – 40 + (-24) = – 64$

Kết quả của hai cách tính là như nhau.

b) $(-3 + 3 ) . (-5)$

♦ bí quyết 1:

$(-3 + 3 ) . (-5) = 0 . (-5) = 0$

♦ phương pháp 2:

$(-3 + 3 ) . (-5) = (-3) . (-5) + 3 . (-5)$

$ = 15 + (-15) = 0$

Kết quả của hai cách tính là như nhau.

Dưới đấy là Hướng dẫn giải bài xích 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

lostvulgaros.com trình làng với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài tập phần số học 6 kèm bài xích giải cụ thể bài 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1 của bài §12. đặc điểm của phép nhân vào chương II – Số nguyên cho các bạn tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài xích 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1

1. Giải bài bác 90 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Thực hiện tại phép tính:

a) $15.(-2).(-5).(-6)$;

b) $4.7.(-11).(-2)$

Bài giải:

a) $15.(-2).(-5).(-6) =<15.(-6)>.<(-2).(-5)>$

$=(-90).10=-900$

b) $4.7.(-11).(-2) = (4.7).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Trio Là Gì, Nghĩa Của Từ Trio, Trio Là Gì, Nghĩa Của Từ Trio

<(-2).(-11)>$

$=28.2.11 =56.11=616$

2. Giải bài bác 91 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Thay một vượt số bởi tổng nhằm tính:

a) $-57.11$;

b) $75.(-21)$

Bài giải:

a) tách bóc $11 = 10 + 1$ ta được:

$(-57).11=(-57).(10+1) = (-57).10+(-57).1$

$=-570-57=-627$

b) tách $21 = – trăng tròn – 1$ ta được:

$75.(-21)=75.(-20-1) = 75.(-20)-75.1$

$=-1500-75=-1575$

3. Giải bài xích 92 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Tính:

a) $(37-17).(-5)+23.(-13-17)$

b) $(-57).(67-34)-67.(34-57)$

Bài giải:

a) $(37-17).(-5)+23.(-13-17)$

$=20.(-5)+23.(-30)$ $=(-100)+(-690)$

$=-100-690$ $=-790$

b) ♦ Cách 1:

$(-57).(67-34)-67.(34-57)$

$=(-57).67-(-57).34-<67.34-67.57>$

$=(-57).67+57.34-67.34+67.57$

$=<(-57).67+67.57>+<57.34-67.34>$

$=67.(-57+57)+34.(57-67)$

$=67.0+34.(-10)$ $=-340$

♦ giải pháp 2:

$(-57).(67-34)-67.(34-57)$

$=(-57).33-67.(-23)$

$=(-1881)-(-1541)$

$=1541-1881=-340$

4. Giải bài 93 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a) $(-4).(+125).(-25).(-6).(-8)$

b) $(-98).(1-246)-246.98$

Bài giải:

a) Áp dụng tính chất phối kết hợp ta có:

$(-4).(+125).(-25).(-6).(-8)$

$=<(-4).(-25)>.<(+125).(-8)>.(-6)$

$=100.(-1000).(-6)$ $=600000$

b) Áp dụng đặc điểm phân phối ta có:

$(-98).(1-246)-246.98$

$=(-98).1-(-98).246-246.98$

$=(-98)+98.246-246.98$

$=(-98)+98.(246-246)$

$=(-98)+98.0$ $=-98+0=-98$

5. Giải bài 94 trang 95 sgk Toán 6 tập 1

Viết các số sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a) $(-5).(-5).(-5).(-5).(-5)$

b) $(-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)$

Bài giải:

Ta có:

a) $(-5).(-5).(-5).(-5).(-5)$ $=(-5)^5$

b) $(-2).(-2).(-2).(-3).(-3).(-3)$

$=(-2)^3.(-3)^3$ $=<(-2).(-3)>^3=6^3$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 90 91 92 93 94 trang 95 sgk toán 6 tập 1!