Giải bài 9.5 trang 24 SBT đồ dùng lý 9. Một cuộn dây dẫn bằng đồng với cân nặng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn gồm tiết diện 1mm2.


Bạn đang xem: Bài 9.5 sbt vật lý 9

Hướng dẫn giải

*


+ thực hiện biểu thức tính điện trở: (R=dfrac ho.lS).

+ sử dụng biểu thức tính khối lượng: (m=V.D)


(eqalign& m = 0,5kg cr & S = 1mm^2 = 1.10^ - 6m^2 cr & D = 8900kg/m^3 cr & ho = 1,7.10^ - 8Omega .m cr & a),,l = ?m cr & b),R = ?Omega cr )


a) Chiều lâu năm dây dẫn là: (l = dfracVS = dfracD.VD.S = dfracmD extS = dfrac0,58900.1.10^ - 6 approx 56,18m)

b) Điện trở của dây là: (R = ho dfraclS = 1,7.10^ - 8.dfrac56,181.10^ - 6 approx 1Omega )


Giải sách bài xích tập thiết bị lí 9 , giải vớ cả thắc mắc từ bài bác tập, lý thuyết, công thức những chương, bài cụ thể với bí quyết giải cấp tốc và gọn ghẽ nhất


Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Ngắn Gọn, Hay Nhất, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Hay Nhất

CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC

Chương III. Quang quẻ HỌC

CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG


Danh sách các môn học Lớp 9 được soạn theo sách giáo khoa mới của bộ giáo dục đào tạo đào tạo. Kèm theo giải thuật sách bài tập, sách giáo khoa, đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết), đề thi học tập kì 1 cùng học kì hai năm học 2022 ngắn gọn, chi tiết dễ hiểu.