Luyện tập bài bác §12. Phép chia phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài bác Giải bài xích 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2 bao hàm tổng hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài bác tập phần số học tất cả trong SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Bài 89 trang 43 sgk toán 6 tập 2

Lý thuyết

1. Số nghịch đảo

(- 8.frac1 – 8 = ,,?)

Ta nói (frac1 – 8) là số nghịch đảo của -8, -8 cũng là số nghịch hòn đảo của (frac1 – 8) nhị số -8 và (frac1 – 8) là nhì số nghịch đảo của nhau.

Định nghĩa: Hai số hotline là nghịch hòn đảo của nhau ví như tích của chúng bởi 1.

2. Phép chia phân số

Ta bao gồm quy tắc:

Muốn phân tách một phân số hay một số nguyên cho 1 phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

(fracab,,:,,fraccd = fracab.fraccd = fraca,,.,,db,.,,c) (a:fraccd = a.fracdc = fraca.dc,,(c e 0))

Nhận xét: ao ước chia một phân số cho một số nguyên (khác 0), ta không thay đổi tử của phân số với nhân mẫu mã với số nguyên.

(fracab:fraccd=fracab.fracdc), với (fraccd eq 0).

Nói riêng:

Nếu a là một số nguyên với (fraccd eq 0) thì (a:fraccd=fraca1:fraccd=fraca1.fracdc=fraca.dc).

Nếu c là một vài nguyên không giống 0 thì (fracab:c=fracab:fracc1=fracab.frac1c=fracab.c) .

Như vậy: 

Muốn chia một số trong những nguyên cho 1 phân số không giống 0, ta nhân số nguyên với nghịch hòn đảo của số chia.

(a:fraccd=fraca.dc).

Muốn phân chia một phân số cho một số trong những nguyên khác 0, ta nhân mẫu của phân số bị phân tách với số nguyên và không thay đổi tử số.

(fracab:c=fracab.c).

Lưu ý:

a) trường hợp (fracab eq 0) , (fraccd eq 0) với (fracab:fraccd=fracpq) thì nhân cả hai vế của đẳng thức này cùng với (fraccd) ta được (left (fracab:fraccd ight ).fraccd=fracpq.fraccd.)

Nhưng vế trái

(left (fracab:fraccd ight ).fraccd=left (fracab.fracdc ight ).fraccd=fracab.left (fracdc.fraccd ight )=fracab.1=fracab).

Vậy (fracab=fracpq.fraccd).

Bây giờ chia cả hai vế của đẳng thức vừa tìm kiếm được cho (fracpq) ta được:

(fracab:fracpq=left (fracpq.fraccd ight ):fracpq=left (fracpq.fraccd ight ).fracqp)

(=left (fraccd.fracpq ight ).fracqp=fraccd.left (fracpq.fracqp ight )fraccd.1=fraccd.)

Vậy (fraccd=fracab:fraccd.)

b) trường hợp (fraccd eq 0) và (fracab.fraccd=fracpq) thì (fracab=fracpq:fraccd.)

Thật vậy giả dụ (fraccd eq 0) với (fracab.fraccd=fracpq) thì chia cả nhì vế của đẳng thức mang lại (fraccd) ta được:

(left (fracab.fraccd ight ):fraccd=left (fracab.fraccd ight ).fracdc=fracab.left (fraccd.fracdc ight )=fracab.1=fracab.)

Vậy (fracab=fracpq:fraccd).

Dưới đây là Giải bài xích 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

lostvulgaros.com trình làng với chúng ta đầy đủ phương thức giải bài bác tập phần số học tập 6 kèm bài giải chi tiết bài 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2 của bài §12 Phép chia phân số vào chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 89 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Thực hiện nay phép chia:

( – 4 over 13:2)

(24: – 6 over 11)

(9 over 34:3 over 17)

Bài giải:

Ta có:

( – 4 over 13:2 = – 4 over 13.1 over 2 = – 2 over 13)

(24: – 6 over 11 = 24.11 over – 6 = – 44)

(9 over 34:3 over 17 = 9 over 34.17 over 3 = 3 over 2)

2. Giải bài 90 trang 43 sgk Toán 6 tập 2

Tìm $x$, biết:

a) (x.3 over 7 = 2 over 3) d) (4 over 7.x – 2 over 3 = 1 over 5)

b) (x:8 over 11 = 11 over 3) e) (2 over 9 – 7 over 8.x = 1 over 3)

c) (2 over 5:x = – 1 over 4) g) (4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6)

Bài giải:

a) Từ (x.3 over 7 = 2 over 3) suy ra (x = 2 over 3:3 over 7 = 2 over 3.7 over 3 = 14 over 9)

b) Từ (x:8 over 11 = 11 over 3) suy ra (x = 11 over 3.8 over 11 = 8 over 3)

c) Từ (2 over 5:x = – 1 over 4) suy ra (x = 2 over 5: – 1 over 4 = 2 over 5.4 over – 1 = 8 over – 5 = – 8 over 5)

d) Từ (4 over 7.x – 2 over 3 = 1 over 5) suy ra (4 over 7.x = 1 over 5 + 2 over 3 = 3 + 10 over 15 = 13 over 15)

Do đó: (x = 13 over 15:4 over 7 = 13 over 15.7 over 4 = 91 over 60) .

e) Từ (2 over 9 – 7 over 8.x = 1 over 3) suy ra (2 over 9 – 1 over 3 = 7 over 8.x) tốt (7 over 8x = 2 – 3 over 9 = – 1 over 9)

Do kia (x = – 1 over 9:7 over 8 = – 1 over 9.8 over 7 = – 8 over 63)

g) Từ (4 over 5 + 5 over 7:x = 1 over 6) Suy ra (5 over 7:x = 1 over 6 – 4 over 5 = 5 – 24 over 30 = – 19 over 30)

Do đó: (x = 5 over 7: – 19 over 30 = 5.30 over 7.left( – 19 ight) = 150 over – 133 = – 150 over 133)

3. Giải bài 91 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Người ta đóng góp $225$ lít nước khoáng vào loại chai (3 over 4) lít. Hỏi đóng được toàn bộ bao nhiêu chai?

Bài giải:

Đóng được tất cả số chai là:

(225:3 over 4 = 225.4 over 3 = 300left( chai ight))

Đáp số: $300$ chai.

Xem thêm: Xe Ô Tô Lắp Ráp Ckd Là Gì ? Các Hình Thức Lắp Ráp Xe Ô Tô Tại Việt Nam

4. Giải bài 92 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Minh đi xe đạp điện từ nhà mang lại trường với gia tốc $10 km/h$ hết (1 over 5) giờ. Khi về, Minh đánh đấm xe với tốc độ $12 km/h$. Tính thời hạn Minh đi từ trường về nhà.

Bài giải:

Đoạn mặt đường từ nhà đến trường là:

$10 . 1 over 5 = 2 (km)$

Thời gian Minh đi từ trường về bên là:

$2 : 12 = 1 over 6 (giờ ) = 10 phút$

Vậy thời gian Minh đi sóng ngắn từ trường về nhà là 10 phút

5. Giải bài bác 93 trang 44 sgk Toán 6 tập 2

Tính:

a) (4 over 7:left( 2 over 5.4 over 7 ight))

b) (6 over 7 + 5 over 7:5 – 8 over 9)

Bài giải:

Ta có:

a) (4 over 7:left( 2 over 5.4 over 7 ight) = 4 over 7:8 over 35 = 4 over 7.35 over 8 = 5 over 2)

b) (6 over 5 + 5 over 7:5 – 8 over 9 = 6 over 5 + 5 over 7.1 over 5 – 8 over 9 = 6 over 7 + 1 over 7 – 8 over 9 = 1 – 8 over 9 = 1 over 9)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với Giải bài xích 89 90 91 92 93 trang 43 44 sgk Toán 6 tập 2!