Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là (dfrac27)m2, chiều dài là (dfrac23)m, tính chu vi của tấm bìa đó. 
Bạn đang xem: Bài 88 trang 43 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Chu vi hình chữ nhật = (chiều nhiều năm + chiều rộng) x 2

Diện tích hình chữ nhật = chiều nhiều năm x chiều rộng. 


Lời giải bỏ ra tiết

Chiều rộng lớn của tấm bìa hình chữ nhật là:

(dfrac27:dfrac23 = dfrac27.dfrac32 = dfrac37left( m ight))

Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật là:

(left( dfrac23 + dfrac37 ight).2 = left( dfrac1421 + dfrac921 ight).2 )(= dfrac2321.2 = dfrac4621left( m ight))

Đáp số: (dfrac4621)m. 

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp lostvulgaros.com
Xem thêm: Định Nghĩa Của Hype Là Gì ? Reseller Làm Thế Nào Để Thu Nhiều Lợi Nhất Từ Hype?

Cảm ơn chúng ta đã thực hiện lostvulgaros.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.