Hình viên phân là phần hình trụ giới hạn vì chưng một cung và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích s hình viên phân AmB, biết góc ngơi nghỉ tâm(widehatAOB = 60^o) và bán kính đường tròn là 5,1cm (h.64).

*
Bạn đang xem: Bài 85 trang 100 sgk toán 9 tập 2

Hướng dẫn:

Diện tích hình viên phân bằng hiệu diện tích s hình quạt AOB và mặc tích tam giác AOB.

*

Ta có:AOB là có(OA = OB = R) và(widehatAOB=60^o) cần AOB là tam giác đều.

Kẻ (OH ot AB). Suy ra(HA=HB=dfrac R 2)

Trong tam giác vuông OHB có:

(OH=sqrtOB^2-BH^2=sqrtR^2-dfracR^24=dfracRsqrt32 (cm))

Vậy diện tích s tam giác số đông AOB là(S=dfrac12.R.dfracRsqrt32=dfracR^2sqrt34 (cm^2))

Diện tích hình quạt tròn AOB là(S_qt=dfracpi .R^2.60360=dfracpi R^26left( cm^2 ight) )

Vậy diện tích s hình viên phân là(S_vp=S_qt-S=dfracpi R^26-dfracR^2sqrt34approx 2,4cm^2 )

Vậy diện tích hình viên phân là(2,4 cm^2)

 


Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài 10: diện tích hình tròn, hình quạt tròn khác • Giải bài bác 77 trang 98 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Tính diện tích s hình... • Giải bài 78 trang 98 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Chân một đồng cát... • Giải bài 79 trang 98 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Tính diện tích một... • Giải bài bác 80 trang 98 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Một vườn cửa cỏ hình... • Giải bài 81 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Diện tích hình tròn trụ sẽ... • Giải bài 82 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Điền vào ô trống trong... • Giải bài 83 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ hình 62 (tạo bởi... • Giải bài xích 84 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ lại hình tạo... • Giải bài xích 85 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hình viên phân là phần... • Giải bài bác 86 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Hình vành khăn là phần... • Giải bài 87 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đem cạnh BC của một...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số cửu •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 9
Bài 10: diện tích s hình tròn, hình quạt tròn
• Giải bài bác 77 trang 98 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 78 trang 98 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 79 trang 98 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài bác 80 trang 98 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 81 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 82 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 83 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 84 trang 99 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 85 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài 86 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 2 • Giải bài xích 87 trang 100 – SGK Toán lớp 9 tập 2


Xem thêm: Em Hiểu Văn Hóa Phục Hưng Là Gì, Văn Hóa Phục Hưng Là Gì

Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Chương 2. Hàm số bậc nhất Chương 2: Đường tròn Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn Chương 3: Góc với con đường tròn 2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn">Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn Chương 4: hình tròn trụ - Hình nón - Hình cầu