Lúc(6) giờ(50) phút Việt đi xe đạp điện từ(A) đến(B) với gia tốc là (15km/h). Lúc(7)giờ(10)phút bạn Nam đi xe đạp điện từ(B) để đến(A) với vận tốc là (12 km/h). Cặp đôi bạn trẻ gặp nhau ngơi nghỉ C lúc(7) giờ(30) phút. Tính quãng con đường (AB).

Bạn đang xem: Bài 83 trang 41 sgk toán 6 tập 2


Hướng dẫn:

Bước 1: Tính thời gian Việt đã đi

Bước 2: Tính thời hạn Nam đã đi.

Bước 3: Tính quãng đường Việt đang đi.

Bước 4: Tính quãng con đường Nam sẽ đi.

Bước 5: Tính quãng mặt đường AB = Quãng con đường Việt đi + quãng đường Nam đi.

Bài giải:

Cho mang lại lúc đôi bạn gặp nhau, thời gian bạn Việt đã đi được là:

(7)giờ(30) phút –(6) giờ(50) phút =(40) phút hay(dfrac23) giờ.

Xem thêm: Amazonses.Com Là Gì ? Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Amazon Ses Từ A

Thời gian chúng ta Nam đã đi được là:

(7)giờ(30) phút –(7) giờ(10) phút =(20) phút hay(dfrac13) giờ.

Quãng đường các bạn Việt đã đi là:

(15 . dfrac23 = 10 , (km))

Quãng đường các bạn Nam đã từng đi là:

(12 . dfrac13 = 4 , (km))

Vì tổng nhì quãng con đường mà hai bạn đã đi bởi quãng đường(AB) nên:

(AB = 10 + 4 = 14 , (km))

Đáp số:( 14 , km)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 11: đặc thù cơ phiên bản của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40 khác • Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhị câu sau đây,... • Giải bài xích 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưng ý hợp... • Giải bài xích 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chấm dứt bảng nhân sau... • Giải bài xích 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm biểu... • Giải bài 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị biểu... • Giải bài xích 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 căn cứ vào tính chất... • Giải bài xích 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Search tên một nhà... • Giải bài bác 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài xích 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích và chu vi... • Giải bài bác 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán vui. Một con ong và... • Giải bài 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 11: tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40
• Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số