+) Độ nhiều năm cung tròn (n^0) của đường tròn nửa đường kính (R) là: (l = dfracpi Rn180.)

+) Diện tích hình tròn bán kính (R) là: (S=pi R^2.)

+) diện tích s cung tròn (n^0) của đường tròn nửa đường kính (R) là: (S = dfracpi R^2n360.)
Bạn đang xem: Bài 82 trang 99 sgk toán 9 tập 2

Lời giải bỏ ra tiết

- cái thứ nhất:

 ( R) = (dfracC2pi ) = (dfrac13,22. 3,14 ) (≈ 2,1) ((cm))

(S = π. R^2 = 3,14.(2,1)^2 ≈ 13,8 )((cm^2))

(S_quạt)(=dfracpi R^2n^circ360^circ) (=dfrac3,14 .2,1^2.47,5360) (≈ 1,83) ((cm^2))

- cái thứ hai:

(C = 2πR = 2. 3,14. 2,5 = 15,7) (cm)

(S = π. R^2 = 3,14.(2,5)^2 ≈ 19,6) ((cm^2))

(n^0)(=dfracS_quat.360^circpi R^2)(=dfrac12,5.360^circ3,14.2,5^2)(≈ 229,3^0)

- loại thứ ba:

(R) (=sqrtdfracspi ) (=sqrtdfrac37,83,14 ) (≈ 3,5) ((cm))

(C = 2πR = 22) ((cm))

(n^0)(=dfracS_quạt.360^circpi R^2) (=dfrac10,6.360^circ3,14.3,5^2) (≈ 99,2^0)

Điền vào các ô trống ta được những bảng sau:

*


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 bên trên 58 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện lostvulgaros.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Ngành Nghiệp Vụ An Ninh Là Gì ? Tìm Hiểu Về Một Số Nghiệp Vụ An Ninh Cơ Bản

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.