Toán vui.

Bạn đang xem: Bài 82 trang 41 sgk toán 6 tập 2

Một bé ong và bạn Dũng cùng căn nguyên từ(A) để mang lại (B). Hiểu được mỗi giây ong cất cánh được(5m) và mỗi giờ Dũng đánh đấm xe đi được (12km). Hỏi con ong hay các bạn Dũng đến(B) trước.


Hướng dẫn:

- từng giây bé ong cất cánh được(5m) tức là vận tốc của nhỏ ong là (5m/s).

Xem thêm: Bạn Có Biết Xe Nopp Là Gì? Nguồn Gốc Của Xe Nopp Xe Nopp Là Gì

- mỗi giờ Dũng đạp xe đi được(12km) có nghĩa là vận tốc của người tiêu dùng Dũng là (12km/h).

Cách 1: Đổi vận tốc của bạn Dũng từ(km/h ightarrow m/s)rồi đối chiếu với gia tốc của bé ong

Cách 2: Đổi gia tốc của con ong từ(m/s ightarrow km/h )rồi so sánh với vận tốc của khách hàng Dũng

Bài giải:

Cách 1: Đổi vận tốc của công ty Dũng từ(km/h ightarrow m/s)

Vì(1km = 1000m, , 1h = 3600s)

Do đó:(1dfrackmh =1. dfrac10003600m/s = dfrac518m/s)

Vì(5m/s > dfrac518m/s)tức là gia tốc con ong cất cánh nhanh hơn nên con ong đã đến(B) trước Dũng

Cách 2: Đổi vận tốc con ong từ(m/s ightarrow km/h )

(học sinh trường đoản cú thực hiên)


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 11: đặc điểm cơ bạn dạng của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40 khác • Giải bài bác 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhì câu sau đây,... • Giải bài bác 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số phù hợp hợp... • Giải bài bác 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kết thúc bảng nhân sau... • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm biểu... • Giải bài 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính cực hiếm biểu... • Giải bài bác 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 căn cứ vào tính chất... • Giải bài bác 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Tìm tên một nhà... • Giải bài 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài bác 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích và chu vi... • Giải bài 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán vui. Một bé ong và... • Giải bài xích 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài bác trước bài xích sau
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Bài 11: tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40
• Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số