Tính diện tích s và chu vi một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm (dfrac14, km) với chiều rộng là (dfrac18, km)
Bạn đang xem: Bài 81 trang 41 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

Diện tích hình chữ nhật = Chiều dài( imes)Chiều rộng

Chu vi hình chữ nhật = (chiều nhiều năm + chiều rộng)( imes ,, 2)

Bài giải:

Diện tích khu đất là:

(dfrac14 . dfrac18 = dfrac132 , (km^2))

Chu vi khu đất là:

(left( dfrac14 + dfrac18 ight) . 2 = dfrac34 , (km))

Đáp số:(dfrac132km^2; ,,,, dfrac34km)


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 11: đặc thù cơ bạn dạng của phép nhân phân số - rèn luyện trang 40 khác • Giải bài xích 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Trong nhì câu sau đây,... • Giải bài bác 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say đắm hợp... • Giải bài xích 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 chấm dứt bảng nhân sau... • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính giá trị biểu... • Giải bài 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý giá biểu... • Giải bài bác 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 căn cứ vào tính chất... • Giải bài 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố. Tìm kiếm tên một nhà... • Giải bài 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính:(a) ,, 5 .... • Giải bài 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính diện tích s và chu vi... • Giải bài bác 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Toán vui. Một bé ong và... • Giải bài bác 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Lúc(6)...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 11: tính chất cơ bạn dạng của phép nhân phân số - luyện tập trang 40
• Giải bài 73 trang 38 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 74 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 75 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 76 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 77 trang 39 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 78 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 79 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 80 trang 40 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 81 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 82 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 83 trang 41 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Khám Phá Facebook Api Là Gì ? Cách Lấy Api Facebook Từ Plugin 2020

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số