a) ( displaystyle 5. - 3 over 10) b) ( displaystyle 2 over 7 + 5 over 7.14 over 25)

c) ( displaystyle 1 over 3 - 5 over 4.4 over 15) d) ( displaystyle left( 3 over 4 + - 7 over 2 ight).left( 2 over 11 + 12 over 22 ight)) 
Bạn đang xem: Bài 80 trang 40 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Trong biểu thức có các phép cộng, trừ, nhân thì triển khai phép nhân trước.

Trong biểu thức có dấu ngoặc thì thức hiện tại phép tính vào ngoặc trước.

Muốn nhân nhì phân số, ta nhân những tử với nhau với nhân những mẫu với nhau:

(dfracab.dfraccd = dfraca.cb.d)


Lời giải đưa ra tiết

(eginarrayla),,5.dfrac - 310 = dfrac 5.(- 3)10= dfrac - 32\b),,dfrac27 + dfrac57.dfrac1425 = dfrac27 + dfrac5.147.25 \= dfrac27 + dfrac25 = dfrac1035 + dfrac1435 = dfrac2435\c),dfrac13 - dfrac54.dfrac415 = dfrac13 - dfrac5.44.15= dfrac13 - dfrac13 = 0\d),,left( dfrac34 + dfrac - 72 ight).left( dfrac211 + dfrac1222 ight)\ = left( dfrac34 + dfrac - 144 ight).left( dfrac422 + dfrac1222 ight) \= dfrac - 114.dfrac1622 = dfrac - 11.164.22= - 2 endarray)

Đáp số: (displaystyle a) - 3 over 2;b)24 over 35) ; (c),,0; d) ,,-2.)
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Carriage Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Carriage

Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + lostvulgaros.com"Ví dụ: "Bài 80 trang 40 SGK Toán 6 tập 2 lostvulgaros.com"