Cho hai số nguyên(a)và(b , (b eq 0)). Chứng tỏ rằng những cặp số dưới đây luôn bởi nhau:

(a) ,, dfraca-b , extvà , dfrac-ab;) (b) ,, dfrac-a-b , extvà , dfracab)
Bạn đang xem: Bài 8 trang 9 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:Hai phân số(dfracab , extvà , dfraccd)gọi là bằng nhau nếu(a.d = b.c)

Bài giải:

(a) ,, , extVì , a.b = (-a).(-b) , extnên , dfraca-b , = , dfrac-ab )

(b) ,, extVì , (-a).b = (-b). A ,, extnên ,, dfrac-a-b , = , dfracab )

 

 


Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 2: Phân số cân nhau khác • Giải bài xích 6 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm các số... • Giải bài xích 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số say mê hợp... • Giải bài xích 8 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho hai số... • Giải bài bác 9 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Áp dụng kết quả... • Giải bài xích 10 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tự đẳng...
Mục lục Lớp 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 1: Trái Đất - Giải bài tập SGK Địa lý 6 •Unit 1 - giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My new school - Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Mở đầu sinh học tập - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 1: Buổi đầu lịch sử vẻ vang nước ta - Phần 2: lịch sử hào hùng Việt phái mạnh từ nguồn gốc đến nuốm kỉ X •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài bác tập SGK đồ gia dụng lý 6 •Chương 2: Góc - Hình học •: Chương 2: những thành phần tự nhiên và thoải mái của Trái Đất - Giải bài bác tập SGK Địa lý 6 •Unit 2- tiếng Anh Lớp 6: My trang chủ - Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách mới tập 1 •Chương 2: Số nguyên - Số học •Đại cưng cửng về giới Thực đồ dùng - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc - Phần 2: lịch sử hào hùng Việt phái mạnh từ nguồn gốc đến cầm cố kỉ X •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài xích tập SGK trang bị lý 6 •Unit 3- giờ Anh Lớp 6: My friends - Giải bài xích tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Chương 1: Tế bào thực đồ gia dụng - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 3: giai đoạn Bắc trực thuộc và chống chọi giành độc lập - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt nam giới từ nguồn gốc đến cụ kỉ X •Chương 3: Phân số - Số học •Chương 2: Rễ - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 4: cách ngoặt lịch sử dân tộc ở đầu núm kỉ X - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt phái mạnh từ nguồn gốc đến ráng kỉ X •Chương 3: Thân - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 4: Lá - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 7: Quả với hạt - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 8: các nhóm thực thiết bị - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 9: vai trò của thực thứ - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6
bài xích trước bài xích sau
Lớp 6
Bài 2: Phân số bởi nhau
• Giải bài bác 6 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 8 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 9 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 10 trang 9 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử 8 Ngắn Nhất, Giải Tập Bản Đồ Lịch Sử Lớp 8 Hay Nhất

Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 1: Trái Đất Unit 1 - tiếng Anh Lớp 6: My new school khởi đầu sinh học Chương 1: Buổi đầu lịch sử hào hùng nước ta Chương 1: Cơ học tập Chương 2: Góc : Chương 2: các thành phần thoải mái và tự nhiên của Trái Đất Unit 2- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My home Chương 2: Số nguyên Đại cương cứng về giới Thực đồ gia dụng Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc Chương 2: Nhiệt học tập Unit 3- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My friends Chương 1: Tế bào thực trang bị Chương 3: thời kì Bắc trực thuộc và đấu tranh giành hòa bình Chương 3: Phân số Chương 2: Rễ Chương 4: cách ngoặt lịch sử ở đầu cố kỉnh kỉ X Chương 3: Thân Chương 4: Lá Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7: Quả với hạt Chương 8: các nhóm thực thiết bị Chương 9: vai trò của thực vật Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y