Viết tập hợp các số tự nhiên và thoải mái không vượt quá 5bằng hai cách. Màn trình diễn trên tia số các thành phần của tập thích hợp A.
Bạn đang xem: Bài 8 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn:

Cách 1: Liệt kê các phần tử của tập hợp.

Cách 2: Nêu đặc điểm đặc trưng.

Bài giải:

+) các số tự nhiên không vượt vượt (5)(tức là các số tự nhiên bé dại hơn hoặc bởi (5)) là các số(0; 1; 2; 3; 4; 5)

Cách 1: Liệt kê những phần tử(A = left,1, 2, 3, 4, 5 ight\)

Cách 2:Tính hóa học đặc trưng(A = left x leq 5 ight\)

+) biểu diễn trên tia số:

*


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài bác 2: Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái khác • Giải bài 6 trang 7 - SGK Toán lớp 6 tập 1 a) Viết số trường đoản cú nhiên... • Giải bài xích 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết những tập hợp sau... • Giải bài 8 trang 8 - SGK toán lớp 6 tập 1 Viết tập hợp những số... • Giải bài bác 9 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào nơi trống... • Giải bài xích 10 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào khu vực trống...


Xem thêm: Cntt Là Gì ? Học Những Gì? Ngành Công Nghệ Thông Tin Là Gì

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học