*
Xét(ΔDEF) vuông tại D, con đường cao DH.Áp dụng hệ thức lượng, ta được:(EH.FH=DH^2⇔x^2=2^2⇔x=2. )Xét (ΔDEF) vuông trên H. Áp dụng định lí Pytago, ta có:(DF^2=DH^2+HF^2\⇔DF^2=2^2+2^2=8\ ⇔DF=2sqrt2)Vậy (x=2, y=2sqrt2).c) Đặt tên những điểm như hình vẽ:


Bạn đang xem: Bài 8 trang 70 sgk toán 9 tập 1

*
Xét(ΔMNP) vuông trên P, mặt đường cao PH. Áp dụng hệ thức lượng, ta được: ( PH^2=HM.HN⇔12^2=16.x \ ⇔144=16.x\ Leftrightarrow x=dfrac14416=9)Tương tự:(eginalign & PM^2=HM.MN=9.(9+16)=225 \ và Leftrightarrow PM=15 Leftrightarrow y=15\ endalign)
Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH. Khi đó, ta có một vài hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông:(eginalign & AB^2=BH.BC;AC^2=CH.CB. \ & AH^2=HB.HC \ & AH.BC=HB.HC \ & dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2 \ endalign)
Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 1: một số trong những hệ thức về cạnh và con đường cao trong tam giác vuông khác • Giải bài bác 1 trang 68 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài 2 trang 68 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy tính(x)... • Giải bài bác 3 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài 4 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy... • Giải bài 5 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trong tam giác vuông với... • Giải bài bác 6 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Đường cao của một tam... • Giải bài 7 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 1 người ta đưa ra hai... • Giải bài 8 trang 70 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x)... • Giải bài bác 9 trang 70 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho hình vuông ABCD. Gọi...


Xem thêm: Giải Bài 80 Trang 33 Sgk Toán 6 Tập 1, Bài 80 Trang 33 Sgk Toán 6 Tập 1

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc ba - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học tập 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình ước - Hình học 9