Đáp án và giải mã bài luyện tập Độ dài đường tròn, cung tròn: bài 70 trang 95; bài xích 71, 72, 73, 74, 75, 76 trang 96 SGK Toán 9 tập 2 – Chương 3 hình 9.

Bạn đang xem: Bài 72 trang 96 sgk toán 9 tập 2

Bài 70. Vẽ lại tía hình (tạo bởi các cung-tròn) tiếp sau đây và tính chu vi mỗi hình (có gạch chéo)

*

Cách vẽ:

*

– Hình 52: Vẽ hìnhvuông ABCD cạnh 4 cm. Vẽ hai đường trung trực của các cạnh hìnhvuông, chúng cắt nhau trên O.

Lấy O làm vai trung phong vẽ đg.tròn nửa đường kính 2cm ta được hình a.

– Hình 53: Vẽ hìnhvuông như hình a. đem O làm chổ chính giữa vẽ nửa đg.tròn bán kính 2 cm tiếp xúc với những cạnh AB, AD, BC. Rước C, D làm trọng tâm vẽ cung phần bốn đg.tròn về phía trong hình-vuông những cung-tròn sẽ vẽ làm cho hình b .

– Hình 54: Vẽ hình-vuông như hình a. Rước A,B,C,D làm trung ương vẽ về phía trong hình vuông vắn bốn cung-tròn, từng cung là phần tứ đđg.tròn. Tứ cung này tạo nên hình c.

Tính chu vi mỗi hình:

– Hình 52: Đường kính đường-tròn này là 4 cm.

Vậy hình tròn trụ có chu vi là: 3,14 . 4 = 12,56 (cm).

– Hình 53: hình tròn trụ gồnm hai cung: một cung là nửa đườngtròn, hai cung gồm mỗi cung là phần bốn đường-tròn phải chu vi hình bằng chu vi của hình tròn trụ ở hình a, có nghĩa là 12,56 cm.

– Hình 54: Hình gồm bốn cungtròn với mỗi cungtròn là phần tư đườngtròn đề nghị chu vi hình bởi chu vi hình tròn ở hình a có nghĩa là 12,56cm.

Bài 71 trang 96 Toán 9 Hình. Vẽ lại hình sản xuất bởi những cungtròn dưới đây với trọng điểm lần lượt là B, C, D, A theo đúng size đã mang đến (hình-vuông ABCD lâu năm 1cm ). Nếu phương pháp vẽ mặt đường xoắn AEFGH. Tính độ dài mặt đường xoắn đó.

*


Quảng cáo


Cách vẽ: Vẽ hình vuông vắn ABCD có cạnh nhiều năm 1cm.

Vẽ 1/4 đg tròn trung tâm B, bánkính 1 cm, ta bao gồm cung AEVẽ 1/4 đg tròn chổ chính giữa C, bánkính 2 cm, ta gồm cung EF

Vẽ 1/4 đg tròn trung ương D, bánkính 3 cm, ta có cung FG

Vẽ 1/4 đg tròn vai trung phong A, bánkính 4 cm, ta gồm cung GH

Độ dài mặt đường xoắn: l

lAE =1/4.2π.1 

lEF = 1/4.2π.2

lFG = 1/4.2π.3

lGH = 1/4.2π.4

Vậy: Độ dài đường xoắn = lAE + lEF + lFG + lGH = 1/4. 2π(1+2+3+4) = 5π


Quảng cáo


Bài 72. Bánh xe pháo của một ròng rã rọc bao gồm chu vi là 540mm. Dây cua-roa bao bánh xe theo cung AB gồm độ dài 200mm. Tính góc AOB(h.56)

*

360o ứng cùng với 540mm.

Xo ứng cùng với 200mm.

x = 360.200 / 540 ≈ 133o

Vậy sđ cung AB ≈ 133o, suy ra góc ∠AOB ≈ 133o

Bài 73. Đường tròn lớn của Trái Đất dài khoảng tầm 40000km. Tính bán kính Trái Đất.

Gọi bán-kính Trái Đất là R thì độ dài kinh tuyến đường Trái Đất là πR (giả thiết Trái Đất tròn cùng kinh tuyến bởi nửa đgtròn lớn).

Do đó: πR = 20000km

R = 20000/π = 20000/3,14 ≈ 6369 (km)

Bài 74. Vĩ độ của hà nội là 20o01’. Từng vòng kinh tuyến đường của Trái Đất dài khoảng chừng 40 000 km. Tính độ dài cung kinh con đường từ hà nội đến xích đạo.

 Cả đgtròn lớn có số đo: 3600 x 60 = 21600

Số đo của cung từ tp hà nội đến xích đạo là 20001′ = trăng tròn x 60 + 1= 1201′

Độ dàu cung kinh đường từ tp. Hà nội đến xích đạo là:

l = (40000.1201)/21600 ≈ 2224 km.

Bài 75 . Cho đường-tròn (O), bán-kính OM. Vẽ đường-tròn trung ương O’, 2 lần bán kính OM. Một bán-kính OA của đường-tròn (O) giảm đgtròn (O’) sinh hoạt B.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Hawb Và Mawb Là Gì, Vận Đơn Hàng Không

Chứng minhcung MA với cung MB gồm cùng độ dài bằng nhau

*

Bài 76. Xem hình 57 và đối chiếu độ dài của cung AmB với độ dài mặt đường gấp khúc AOB.