Phân tích rồi nhóm những hạng tử bao gồm phần tương tự nhau lại với nhau để nhân tử chung để đưa về dạng (A(x).B(x).C(x))

Lời giải chi tiết:

(eqalign& xy - ysqrt x + sqrt x - 1 cr & =y.sqrt x.sqrt x - ysqrt x + sqrt x - 1 cr& = ysqrt x left( sqrt x - 1 ight) + left( sqrt x - 1 ight) cr & = left( sqrt x - 1 ight)left( ysqrt x + 1 ight) cr ) 
Bạn đang xem: Bài 72 trang 40 sgk toán 9 tập 1

LG b

 (sqrt ax - sqrt by + sqrt bx - sqrt ay )

Phương pháp giải:

Phân tích rồi nhóm các hạng tử bao gồm phần tương đương nhau lại cùng với nhau để nhân tử chung để đưa về dạng (A(x).B(x).C(x))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& sqrt ax - sqrt by + sqrt bx - sqrt ay cr & = left( sqrt ax + sqrt bx ight) - left( sqrt ay + sqrt by ight) cr & = left( sqrt a.sqrt x + sqrt b .sqrt x ight) - left( sqrt a.sqrt y + sqrt b.sqrt y ight) cr& = sqrt x left( sqrt a + sqrt b ight) - sqrt y left( sqrt a + sqrt b ight) cr & = left( sqrt a + sqrt b ight)left( sqrt x - sqrt y ight) cr )


LG c

 (sqrt a + b + sqrt a^2 - b^2 )

Phương pháp giải:

Phân tích rồi nhóm những hạng tử bao gồm phần tương đương nhau lại với nhau để nhân tử chung để lấy về dạng (A(x).B(x).C(x))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& sqrt a + b + sqrt a^2 - b^2 cr & = sqrt a + b + sqrt left( a + b ight)left( a - b ight) cr & = sqrt a + b + sqrt a + b .sqrt a - b cr & = sqrt a + b left( 1 + sqrt a - b ight) cr ) 


LG d

 (12 - sqrt x - x)

Phương pháp giải:

Phân tích rồi nhóm những hạng tử tất cả phần tương đương nhau lại với nhau đặt nhân tử chung để mang về dạng (A(x).B(x).C(x))

Lời giải chi tiết:

(eqalign& 12 - sqrt x - x cr & = 12 - 4sqrt x + 3sqrt x - x cr & = 4left( 3 - sqrt x ight) + sqrt x left( 3 - sqrt x ight) cr & = left( 3 - sqrt x ight)left( 4 + sqrt x ight) cr )

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.3 trên 111 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp lostvulgaros.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện lostvulgaros.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Giải Bài 83 Trang 99 Sgk Toán 9 Tập 2,Vẽ Hình 62, Bài 83 Trang 99 Sgk Toán 9 Tập 2

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.