Cho hai tuyến phố tròn cùng chổ chính giữa O với bán kính khác nhau. Hai tuyến đường thẳng đi qua O cắt hai tuyến đường tròn đó tại các điểm A, B, C, D, M, N, P, Q (hình 8).

Bạn đang xem: Bài 7 trang 69 sgk toán 9 tập 2


*

Hướng dẫn: phụ thuộc định nghĩa số đo cung

- Số đo của cung nhỏ tuổi bằng số đó của góc ở tâm chắn cung đó.

- Số đo của cung khủng bằnghiệu giữa(360^o)và số đo cung nhỏ (có chung hai mút cùng với cung lớn)

a)

Ta có:

(sđoversetfrownAM=widehatAOM;\ sđoversetfrownBN=widehatBON)

mà(widehatAOM=widehatBON)nên(sđoversetfrownAM=sđoversetfrownBN)

Tương tự, ta cũng chứng minh được:(sđoversetfrownPC=sđoversetfrownQP,,(=widehatQOD))

b) nhì cung bé dại bằng nhau:

- trê tuyến phố tròn((O;OB)) có:

+)(sđoversetfrownBN=sđoversetfrownPCRightarrow oversetfrownBN=oversetfrownPC )

+)(sđoversetfrownBP=sđoversetfrownNCRightarrow oversetfrownBP=oversetfrownNC )

- trên tuyến đường tròn((O;OA)) có:

+)(sđoversetfrownAM=sđoversetfrownQDRightarrowoversetfrownAM=oversetfrownQD)

+)(sđoversetfrownQA=sđoversetfrownMDRightarrowoversetfrownQA=oversetfrownMD)

c) nhị cung lớn bằng nhau:

- trên phố tròn ((O;OB)) có:

+)

(sđoversetfrownBN+sđoversetfrownBP+sđoversetfrownPC=sđoversetfrownBN+sđoversetfrownNC+sđoversetfrownPC\ RightarrowoversetfrownNBC=oversetfrownBNP)

- trê tuyến phố tròn ((O;OA)) có:

+)

(sđoversetfrownAM+sđoversetfrownAQ+sđoversetfrownQD=sđoversetfrownAM+sđoversetfrownMD+sđoversetfrownQD\ RightarrowoversetfrownMAD=oversetfrownAMQ)

 

Lưu ý:Chỉ đối chiếu hai cung vào một mặt đường tròn hay trong hai đường tròn bởi nhau.

Xem thêm: Chất Liệu Linen Là Gì ? Đặc Điểm, Ứng Dụng, Giá Chất Liệu Vải Linen

 

 


Xem clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học giỏi hơn.
Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 1: Góc nghỉ ngơi tâm. Số đo cung khác • Giải bài bác 1 trang 68 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Kim giờ với kim phút của... • Giải bài xích 2 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến đường thẳng xy... • Giải bài bác 3 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên hình 5, 6, hãy dùng... • Giải bài 4 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 2 coi hình 7. Tính số đo... • Giải bài bác 5 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 2 hai tiếp đường của... • Giải bài 6 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 2 đến tam giác hồ hết ABC.... • Giải bài 7 trang 69 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Cho hai tuyến phố tròn cùng... • Giải bài 8 trang 70 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Mỗi xác minh sau... • Giải bài 9 trang 70 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên tuyến đường tròn trung ương O...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc cha - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình ước - Hình học 9
bài xích trước bài xích sau