Hướng dẫn làm bài xích tập toán lớp 6 tập 2 bài xích 7 trang 25, 26, 27 SGK về Phép cùng Phân số. Giải toán lớp 6 tập 2 bài bác 42, 43, 44, 45, 46 trang 26, 27 SGK.

Bạn đang xem: Bài 7 phép cộng phân số


Giải toán lớp 6 tập 2 bài bác 7: Phép cùng Phân SốTrả lời thắc mắc bài 7 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài tập bài xích 7 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Giải toán lớp 6 tập 2 bài xích 7: Phép cộng Phân Số

1. Cùng hai phân số thuộc mẫu

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

< fracam + fracbm = fraca + bm> (m ≠ 0)

Ví dụ:

< frac35 + frac15 = frac4m>; < frac-34 + frac24 = frac-14>

2. Cộng hai phân số khác mẫu

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng nhì phân số cùng mẫu mã rồi cộng những tử với nhau và giữ nguyên mẫu chung.

Ví dụ:

< frac59 + frac711 = frac5599 + frac6399 = frac11899>

Trả lời thắc mắc bài 7 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài xích 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Cộng những phân số sau:

a) < frac38 + frac58>;

b) < frac17 + frac-47>;

c) < frac618 + frac-1421>.

Giải:

a) < frac38 + frac58 = frac88 = 1 >;

b) < frac17 + frac-47 = frac-37>;

c) < frac618 + frac-1421 = frac13 = frac-23 = frac-13>.

Câu hỏi 2 bài 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Tại sao ta có thể nói: cộng hai số nguyên là trường thích hợp riêng của cộng hai phân số? đến ví dụ.

Giải:

Ta rất có thể nói: cùng hai số nguyên là trường hòa hợp riêng của cộng hai phân số vị mỗi số nguyên đều hoàn toàn có thể viết đươc dưới dạng 1 phân số.

Ví dụ:

3 + 5 = < frac31 + frac51 = frac81 = 8 >

Câu hỏi 3 bài bác 7 trang 26 Toán 6 Tập 2

Cộng các phân số sau:

a) < frac-23 + frac415>;

b) < frac1115 + frac9-10>;

c) < frac1-7 + 3>.

Giải:

Ta nên quy đồng mẫu các phân số trước khi tiến hành phép cộng:

a) < frac-23 + frac415 = frac-1015 + frac415 = frac-615 = frac-25>;

b) < frac1115 + frac9-10 = frac2230 + frac-2730 = frac-530 = frac-16 >;

c) < frac1-7 + 3 = frac-17 + frac217 = frac207>.

Giải bài xích tập bài bác 7 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 42 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Cộng các phân số (rút gọn gàng nếu tất cả thể):

a) < frac7-25 + frac-825>;

b) < frac16 + frac-56>;

c) < frac613 + frac-1439>;

d) < frac45 + frac4-18>.

Giải:

a) < frac7-25 + frac-825 = frac-725 + frac-825 = frac-1525 = frac-35 >;

b) < frac16 + frac-56 = frac-46 = frac-23>;

c) < frac613 + frac-1439 = frac1839 + frac-1439 = frac439>;

d) < frac45 + frac4-18 = frac4.(18)5.(18) + frac4.(-5)-18(-5) = frac7290 + frac-2090 = frac5290 = frac2645>.

Bài 43 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Tính các tổng tiếp sau đây sau khi sẽ rút gọn những phân số:

a) < frac721 + frac9-36>;

b) < frac-1218 + frac-2135>;

c) < frac-321 + frac642>;

d) < frac-1824 + frac15-21>.

Giải:

a) < frac721 + frac9-36 = frac721 + frac9-36 >;

b) < frac-1218 + frac-2135>;

c) < frac-321 + frac642>;

d) < frac-1824 + frac15-21>.

Bài 44 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Điền dấu thích hợp (, = ) vào ô vuông.

*
*
*

Bài 45 trang 26 Toán 6 SGK toán lớp 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) x = < frac-12 + frac34 >b) < fracx5 = frac56 + frac-1930 >Giải:

a)

x = < frac-12 + frac34 > x = < frac-24 + frac34 > x = < frac14 >Vậy x = < frac14 >b) < fracx5 = frac56 + frac-1930 > < fracx5 = frac2530 + frac-1930 > < fracx5 = frac630 > 30.x = 5.6

x = 1

Vậy x = 1.

Xem thêm: Incentive S Là Gì? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Incentive Là Gì

Bài 46 trang 27 SGK toán lớp 6 tập 2

Cho < x = frac12 + frac-23 >. Hỏi cực hiếm của x là số nào trong các số sau.