Máy kéo nntt có nhì bánh sau to ra nhiều thêm hai bánh trước. Lúc bơm căng, bánh xe cộ sau có đường kính (1,672 m) và bánh xe trước có 2 lần bán kính là (88cm). Hỏi khi bánh xe sau lăn được (10) vòng thì bánh xe pháo trước lăn được mấy vòng?

*
Bạn đang xem: Bài 69 trang 95 sgk toán 9 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


+) Chu vi của bánh xe có 2 lần bán kính (d) là độ dài đường tròn đường kính (d): (C=pi d.)

+) Quãng đường bánh xe pháo đi được khi bánh xe xoay (n) vòng là: (s=n.C.)


Lời giải chi tiết

Đổi 88 cm = 0,88 m

Chu vi bánh xe cộ sau: ( 1,672 pi , , (m).) 

Chu vi bánh xe cộ trước: (0,88 pi , , (m).) 

Quãng đường đi được của 2 bánh xe cộ là như nhau.

Khi bánh xe sau lăn được (10) vòng thì quãng lối đi được là: (π . 1,672.10=16,72 pi , (m).) 

Khi đó số vòng lăn của bánh xe trước là: (dfracpi .16,72pi .0,88 = 19) vòng.


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com
Xem thêm: Anime Drama Là Gì Cùng Câu Hỏi Drama Là Gì Trong Anime, Anime Drama Anime Là Gì

Cảm ơn bạn đã sử dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com giữ hộ các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.