Lấy quý hiếm gần đúng của (π) là (3,14), hãy điền vào ô trống vào bảng sau (đơn vị độ dài:(cm), làm tròn tác dụng đến chữ thập phân máy hai).

*
Bạn đang xem: Bài 65 trang 94 sgk toán 9 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Cho đường tròn nửa đường kính (R.) khi đó 2 lần bán kính của con đường tròn là: (d=2R) cùng độ dài con đường tròn là: (C=2pi R = pi d.)


Lời giải đưa ra tiết

Từ (C = 2πR Rightarrow R =dfracC2pi ); (C = πd Rightarrow d= dfracCpi ).

Vậy dùng những công thức trên nhằm tìm những giá trị không biết trong ô trống. Ta điền vào bảng sau: 

*
 

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp lostvulgaros.com
Xem thêm: Bản Ghi Nhớ Hay Thỏa Thuận Hợp Đồng Khung Tiếng Anh Là Gì, Song Ngữ

Cảm ơn các bạn đã sử dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.