Chứng minh những đẳng thức sau. Bài xích 64 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1 – bài xích 8. Rút gọn gàng biểu thức đựng căn bậc hai

Chứng minh các đẳng thức sau:

a) (left( 1 – asqrt a over 1 – sqrt a + sqrt a ight)left( 1 – sqrt a over 1 – a ight)^2 = 1) với a ≥ 0 cùng a ≠ 1

b) ( a + b over b^2sqrt a^2b^4 over a^2 + 2 mab + b^2 = left| a ight|) với a + b > 0 cùng b ≠ 0

Hướng dẫn giải:

a) biến hóa vế trái để được vế phải.

Bạn đang xem: Bài 64 trang 33 sgk toán 9 tập 1

Ta có:

(VT=left ( frac1-asqrta1-sqrta +sqrta ight )left ( frac1-sqrta1-a ight )^2)

(= frac(1-asqrta+sqrta-a)(1-sqrta)(1-a)^2)Quảng cáo

(=fracleft < (1-a) +(sqrta-asqrta) ight >(1-sqrta)(1-a)^2)

(= frac(1-a)(1-a)(1-a)^2=1=VP)

b) Ta có:

(VT=fraca+bb^2sqrtfraca^2b^4a^2+2ab+b^2)

(=fraca+bb^2.fraca)

Mà (a+b>0Rightarrow |a+b|=a+b) nên:

(fraca+bb^2.fracb^2=fraca+bb^2.fracaa+b=|a|=VP)


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 32 trang 114 – Sách giáo khoa Toán 6 tập 1, bài bác 32. Trong những câu sau, em nên chọn lựa câu đúng:Hai tia Ox cùng Oy chun g gốc thì đối nhau.
Bài tiếp theoBài 65 trang 34 sgk Toán 9 – tập 1, Rút gọn rồi so sánh giá trị của M với 1, biết:
Danh sách bài xích tập
Câu hỏi 3 bài xích 8 trang 32 SGK Toán lớp 9 Tập 1 : Rút gọn các biểu thức sau:
Câu hỏi 2 bài xích 8 trang 32 SGK Toán 9 Tập 1 : bài bác 8. Rút gọn biểu thức cất căn bậc hai
Câu hỏi 1 bài bác 8 trang 31 Toán 9 Tập 1: bài bác 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
Bài 66 trang 34 sgk Toán 9 – tập 1, nên chọn lựa câu trả lời đúng.
Bài 65 trang 34 sgk Toán 9 – tập 1, Rút gọn rồi so sánh giá trị của M cùng với 1, biết:
Bài 63 trang 33 sgk Toán 9 – tập 1, Rút gọn gàng biểu thức sau:
Mục lục môn Toán 9


Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài 2 trang 120 Tài liệu dạy dỗ – Học trang bị lí 9 tập 2: Thông thường, tất cả sự đưa hóa giữa các dạng năng...
Bài 2 trang 120 Tài liệu dạy dỗ – Học thứ lí 9 tập 2. Lời giải cụ thể Bài: chủ đề 34: Năng lượng...
Bài 4 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 2: e. Etilen, axetilen đều làm mất màu...
Bài 4 trang 96 (Phần hữu cơ) Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2. B. Etilen, axetilen, benzen đều làm mất...
Cảm dấn về bài Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phong- ten: Chó sói và rán trong thơ ngụ ngôn là...
Chó sói và cừu (La-phông-ten) - cảm giác về bài Chó sói và rán trong thơ ngụ ngôn của La-phong- ten.. Chó sói...
Bài 48 trang 29 sgk Toán 9 – tập 1, Khử mẫu mã của biểu thức mang căn
Khử chủng loại của biểu thức mang căn. Bài 48 trang 29 sgk Toán 9 - tập 1 - bài 6+7. đổi khác đơn giản...

Xem thêm: Giải Bài 23 Trang 71 Sgk Toán 8 Tập 2 3 Trang 71, Bài 23 Trang 71 Sgk Toán 8 Tập 2


Soạn bài ngày xuân nho nhỏ dại – Ngữ văn lớp 9
Mùa xuân nho bé dại - Thanh Hải - soạn bài mùa xuân nho nhỏ. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Bên thơ Thanh Hải...