Sau nhị năm, số dân của một tp tăng tự (2 000 000) fan lên (2 020 050) người. Hỏi trung bình từng năm dân số của tp đó tăng từng nào phần trăm?
Bạn đang xem: Bài 63 trang 64 sgk toán 9 tập 2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Bước 1: Lập phương trình

1) chọn ẩn cùng tìm đk của ẩn (thông hay ẩn là đại lượng bài toán yêu mong tìm)

2) biểu lộ các đại lượng chưa chắc chắn theo ẩn và các đại lượng vẫn biết 

3) Lập phương trình biểu thị mối tình dục giữa những đại lượng.

Bước 2: Giải phương trình, so sánh với điều kiện thuở đầu và kết luận.


Lời giải bỏ ra tiết

Gọi tỉ lệ thành phần tăng dân số trung bình tưng năm là (x) % ((x > 0)).

Sau 1 năm dân số của tp là:

(displaystyle 2 000 000 + 2 000 000 . X over 100= 2 000 000 + 20 000x) (người)

Sau hai năm, số lượng dân sinh của thành phố là:

(displaystyle 2000000 +20 000x + (2000 000 + đôi mươi 000x). X over 100)

(= 2000 000 + 40 000x + 200x^2) (người)

Ta có phương trình:

(2 000 000 + 40 000x + 200x^2= 2 020 050)

(⇔ 4x^2 + 800x – 401 = 0)

(Delta" = 400^2 – 4(-401) = 160 000 + 1 604)

(= 161 604 > 0)

(sqrtDelta"= sqrt161 604 = 402)

Vậy phương trình bao gồm 2 nghiệm:

(displaystyle x_1 = - 400 + 402 over 4 = 0,5(TM))

(displaystyle x_2 = - 400 - 402 over 4 = - 200,5

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*Báo lỗi - Góp ý


Xem thêm: Sarang Hae Yo Nghĩa Là Gì ? Oppa Saranghaeyo Nghĩa Là Gì ? Saranghae Có Nghĩa Là Gì