- Tam giác ngoại tiếp đường tròn thì mỗi cạnh đều là 1 trong những tiếp đường của mặt đường tròn.

Bạn đang xem: Bài 62 trang 91 sgk toán 9 tập 2

*

a)

- Vẽ đoạn thẳng BC = 3 cm.

- đem B cùng Clà tâm, vẽ con đường tròn trọng tâm B bán kính 3 cm và đường tròn tâm C nửa đường kính 3cm.

- hai đường tròn giảm nhau tại A.

Tam giác ABC là tam giác phần lớn cạnh 3cm

b)

Tâm mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực.

Vì ABC là tam giác hầu như nên ba đường trung trực bên cạnh đó là cha đường cao, mặt đường phân giác, mặt đường trung tuyến.

- Dựng bố đường trung tuyến giảm nhau tại O.

- Vẽ con đường tròn trung khu O nửa đường kính OA.

Đường tròn (O) là đường tròn yêu cầu dựng.

Xem thêm: Giải Bài 73 Trang 40 Sgk Toán 9 Tập 1, Giải Bài 73 Trang 40

Theo đặc điểm ba mặt đường trung đường trong tam giác, ta có:

(R=OA=dfrac23.AH)

Trong đó(AH=sqrtAB^2-HB^2=sqrt3^2-1,5^2=dfrac3sqrt32)(cm)

Vậy(R=dfrac 2 3 .dfrac3sqrt 32=sqrt 3)(cm)

c)

Vẽ đường tròn vai trung phong O bán kính OH ta được đường tròn nội tiếp tam giác phần lớn ABC có:

(r=OH=dfrac13AH=dfrac13.dfrac3sqrt32=dfracsqrt3 2)(cm)

Vậy(r=dfracsqrt3 2)(cm)

d)

- Vẽ những tiếp đường của mặt đường tròn((O;R)) tại(A, B, C )

- ba tiếp tuyến cắt nhau tại(I, J , K )

Ta gồm tam giác IJK là tam giác đông đảo ngoại tiếp((O;R).)


Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học này tại đây để học giỏi hơn.
Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp khác • Giải bài bác 61 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ con đường tròn tâm... • Giải bài xích 62 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 2 a) Vẽ tam giác gần như ABC... • Giải bài xích 63 trang 92 – SGK Toán lớp 9 tập 2 Vẽ hình lục giác... • Giải bài bác 64 trang 92 – SGK Toán lớp 9 tập 2 trên tuyến đường tròn bán...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc tía - Đại số 9 •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình hàng đầu hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số chín •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9
bài trước bài bác sau