c) Tính bán kính (r) của đường tròn nội tiếp hình vuông vắn ở câu b) rồi vẽ con đường tròn ((O;r)).


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải chi tiết

*

a) chọn điểm (O) làm cho tâm, mở compa bao gồm độ lâu năm (2cm) vẽ mặt đường tròn trung ương (O), bán kính (2cm): ((O; 2cm).)

Vẽ bằng eke và thước thẳng. 

b) Vẽ đường kính (AC) cùng (BD) vuông góc với nhau. Nối (A) cùng với (B), (B) với (C), (C) với (D), (D) cùng với (A) ta được tứ giác (ABCD) là hình vuông vắn nội tiếp con đường tròn ((O;2cm))

c) Kẻ (OH ot AD.)

Khi đó ta gồm (OH) là nửa đường kính (r) của con đường tròn nội tiếp hình vuông vắn (ABCD.) vì chưng (AB = BC = CD = DA) ( ABCD là hình vuông) nên khoảng cách từ vai trung phong O đến AB, BC, CD, DA bằng nhau và cùng bởi OH ( định lý liên hệ giữa dây cung và khoảng cách từ trọng tâm đến dây) 

Ta có: (Delta OAD) là tam giác vuông cân tại (O) lại sở hữu (OH) là con đường cao (Rightarrow , H) là trung điểm của (AD Rightarrow OH=AH=HD.)

( Rightarrow r = OH = AH.)

 Áp dụng định lý Pi-ta-go đến tam giác vuông (OHD) ta có:

(OH^2+AH^2=OA^2) (Leftrightarrow r^2 + r^2 = 2^2 Rightarrow 2r^2 = 4 Rightarrow r = sqrt 2 (cm).)

Vẽ mặt đường tròn ((O;sqrt2cm)). Đường tròn này nội tiếp hình vuông, tiếp xúc bốn cạnh hình vuông vắn tại những trung điểm của từng cạnh.