(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

(displaystyle 12 mx^2 - 8 mx + 1 = 0;x_1 = 1 over 2)

Ta có: (displaystyle x_1x_2 = 1 over 12 Leftrightarrow 1 over 2x_2 = 1 over 12 Leftrightarrow x_2 = 1 over 6)
Bạn đang xem: Bài 60 trang 64 sgk toán 9 tập 2

LG b

(2 mx^2 - 7 mx - 39 = 0;x_1 = - 3) 

Phương pháp giải:

Phương pháp: thực hiện hệ thức Viet để tìm nghiệm còn sót lại của phương trình:

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(2 mx^2 - 7 mx - 39 = 0;x_1 = - 3) 

Ta có: (displaystyle x_1.x_2 = - 39 over 2 Leftrightarrow - 3 mx_2 = - 39 over 2\ Leftrightarrow displaystyle x_2 = 13 over 2)


LG c

(x^2 + x - 2 + sqrt 2 = 0;x_1 = - sqrt 2 )

Phương pháp giải:

Phương pháp: thực hiện hệ thức Viet để tìm nghiệm sót lại của phương trình:

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải đưa ra tiết:

(x^2 + x - 2 + sqrt 2 = 0;x_1 = - sqrt 2 )

Ta có:

(eqalign& x_1.x_2 = sqrt 2 - 2 cr & Leftrightarrow - sqrt 2 .x_2 = sqrt 2 - 2 cr & Leftrightarrow x_2 = sqrt 2 - 2 over - sqrt 2 = sqrt 2 left( 1 - sqrt 2 ight) over - sqrt 2 = sqrt 2 - 1 cr )


LG d

(x^2 - 2m mx + m - 1 = 0;x_1 = 2) 

Phương pháp giải:

Phương pháp: áp dụng hệ thức Viet để tìm nghiệm còn sót lại của phương trình:

(left{ eginarraylx_1 + x_2 = - dfracba\x_1.x_2 = dfraccaendarray ight.)

Lời giải bỏ ra tiết:

(x^2 - 2m mx + m - 1 = 0, , (1);x_1 = 2)

Vì (x_1 = 2) là một nghiệm của pt (1) nên

(2^2- 2m.2 + m - 1 = 0)

(⇔ m = 1)

Khi (m = 1) ta có: (x_1x_2 = m - 1) (hệ thức Vi-ét)

(⇔ 2.x_2= 0) (vì (x_1 = 2) và (m = 1))

(⇔ x_2= 0)

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.1 bên trên 19 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 9 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp lostvulgaros.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Hành Vi ( Behaviour Là Gì Trong Tiếng Việt? Behaviour Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.