a) ( sqrtdfraca3), b) (sqrt-5a); c) ( sqrt4 - a); d) ( sqrt3a + 7)
Bạn đang xem: Bài 6 trang 10 sgk toán 9 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

a) Ta có: ( sqrtdfraca3) có nghĩa khi (dfraca3geq 0Leftrightarrow ageq 0)

b) Ta có: (sqrt-5a) có nghĩa khi (-5ageq 0Leftrightarrow aleq dfrac0-5Leftrightarrow aleq 0)

c) Ta có: ( sqrt4 - a) có nghĩa khi (4-ageq 0 Leftrightarrow -ageq -4 Leftrightarrow aleq 4)

d) Ta có: ( sqrt3a + 7) có nghĩa khi (3a+7geq 0Leftrightarrow 3a geq -7 Leftrightarrow ageq dfrac-73)

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com
Xem thêm: Frank Là Gì ? Nghĩa Của Từ Frank, Từ Frank Là Gì

Cảm ơn các bạn đã áp dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.