Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 trang 16 SBT đồ dùng Lí 9

Bài 1 trang 16 sách bài tập đồ dùng Lí 9: Hai điện trở R1 = R2 = 20Ω được mắc vào nhì điểm A, B.

a) Tính năng lượng điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch AB khi R1 mắc tiếp nối với R2. Rtđlớn hơn hay bé dại hơn mỗi điện vươn lên là phần?

b) trường hợp mắc R1 tuy nhiên song với R2 thì điện trở tương con đường R"tđ của đoạn mạch khi ấy là bao nhiêu? R"tđ lớn hơn hay nhỏ dại hơn mỗi điện biến hóa phần?

c) Tính tỷ số

*
Lời giải:

a) Rtđ của đoạn mạch AB lúc R1 mắc nối liền với R2 là: Rtđ = R1 + R2 = trăng tròn + 20 = 40Ω.

Bạn đang xem: Bài 6.2 sbt vật lý 9

Vậy Rtđ mập hơn, từng điện thay đổi phần.

b) lúc R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 thì:

*

Vậy R"tđ nhỏ hơn mỗi điện vươn lên là phần.

c) Tỉ số giữa Rtđ và R"tđ là:

*

Bài 2 trang 16 sách bài tập vật dụng Lí 9: Hai năng lượng điện trở R1 và R2 được mắc theo hai giải pháp vào nhì điểm M, N trong sơ thiết bị hình 6.1 SBT, trong đó hiệu điện cố U = 6V. Trong bí quyết mắc sản phẩm nhất, ampe kế chỉ 0,4A. Trong giải pháp mắc sản phẩm công nghệ hai, ampe kế chỉ 1,8A

a) Đó là hai cách mắc nào? Vẽ sơ thiết bị từng giải pháp mắc.

b) Tính điện trở R1 và R2

*

Lời giải:

a) Trong phương pháp mắc 1, điện trở tương đương là:

*

Trong cách mắc 2, năng lượng điện trở tương tự là:

*
Ta nhận biết Rtđ1 〉 Rtđ2 buộc phải cách mắc một là cách mắc bao gồm hai điện trở ghép nối tiếp, cách 2 tất cả hai năng lượng điện trở ghép tuy nhiên song

Sơ đồ giải pháp mắc 1: Hình 6.1a

Sơ đồ biện pháp mắc 2: Hình 6.1b

*

b) Ta có:

R1 mắc nối liền với R2 nên: R1 + R2 = Rtđ1 = 15 Ω (1)

R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 nên:

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế suy ra R1R2 = 50 Ω →

*

Từ (1) cùng (3) suy ra R12 -15R1 + 50 = 0

Giải phương trình bậc nhì ta được:

R1 = 5 Ω, R2 = 10 Ω hoặc R1 = 10 Ω, R2 = 5 Ω

Bài 3 trang 16 sách bài bác tập trang bị Lí 9: Hai bóng đèn giống nhau sáng thông thường khi hiệu điện gắng đặt vào nhì đầu mỗi đèn là 6V và cái điện chạy qua từng đèn khi gồm cường độ là 0,5A (cường độ loại điện định mức)

Mắc thông liền hai đèn điện này vào hiệu điện thế 6V. Tính cường độ chiếc điện chạy qua đèn lúc đó. Nhì đèn gồm sáng bình thường không? bởi vì sao? cho rằng điện trở của mỗi đèn điện trong ngôi trường hợp này còn có giá trị như trong khi sáng bình thường.

Tóm tắt:

U1 = U2 = 6V; Iđm1 = Iđm2 = 0,5A; U = 6V; R1 tiếp liền R2;

I1 = ?, I2 = ?, nhị đèn sáng như thế nào?

Lời giải:

Điện trở của mỗi đèn là: R1 = R2 = U2 /Iđm2 = 6/0,5 = 12 Ω

Khi 2 đèn mắc tiếp liền thì: Rtd = R1 + R2 = 12 + 12 = 24 Ω

Cường độ cái điện qua mỗi đèn là: I1 = I2 = U/Rtd = 6/24 = 0,25A 〈 Iđm = 0,5A

Hai đèn sáng sủa yếu hơn mức thông thường vì cường độ mẫu điện chạy qua đèn nhỏ tuổi hơn giá trị định mức.

Bài 4 trang 16 sách bài bác tập trang bị Lí 9: Hai bóng đèn có cùng hiệu điện ráng định mức 110V; cường độ mẫu điện định mức của nhẵn đèn đầu tiên là 0,91A, của đèn điện thứ nhì là 0,36A. Hoàn toàn có thể mắc nối liền hai bóng đèn trong trường hợp này vào hiệu điện cố 220V được không? do sao?

Tóm tắt:

Uđm1 = Uđm2 = 110V; Iđm1 = 0,91A; Iđm2 = 0,36A

Mắc nối tiếp hai đèn vào U = 220 V giành được không? vày sao?

Lời giải:

Điện trở của đèn 1 là: R1 = Uđm1 /Iđm1 = 110/0,91 = 121Ω

Điện trở của đèn 2 là: R2 = Uđm2 /Iđm2 = 110/0,36 = 306Ω

Điện trở tương đương của mạch là: Rtđ = R1 + R2 = 121 + 306 = 427Ω

Cường độ dòng điện thực tiễn chạy qua hai bóng đèn là:

I1 = I2 = I = U/Rtđ = 220/427 = 0,52A.

So sánh cùng với cường độ cái điện định nút của mỗi đèn điện ta thấy đèn 1 rất có thể không sáng sủa lên được, còn đèn 2 thì có thể sẽ cháy nên không mắc tiếp liền hai bóng đèn này được.

Xem thêm: Chu Vi Của Một Tam Giác Cân Biết Độ Dài Hai Cạnh Của Nó Bằng 7Cm Và 13Cm Là Cm.

Bài 5 trang 16 sách bài tập đồ Lí 9: Ba năng lượng điện trở cùng cực hiếm R = 30Ω.

a) có mấy bí quyết mắc cả bố điện trở này thành một mạch điện ? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.