Vẽ vật dụng thị của nhì hàm số(y=dfrac14x^2;y=-dfrac14x^2 )trên cùng một hệ trục tọa độ.

Bạn đang xem: Bài 54 trang 63 sgk toán 9 tập 2

a) Qua điểm(B(0;4)) kẻ con đường thẳng tuy vậy song cùng với trục (Ox). Nó giảm đồ thị của hàm số(y=dfrac 1 4 x^2)tại nhì điểm(M) cùng (M"). Tìm hoành độ của(M) cùng (M").

b) tra cứu trên trang bị thị của hàm số(y=-dfrac 1 4 x^2)điểm(N) gồm cùng hoành độ với (M), điểm (N") có cùng hoành độ cùng với (M"). Đường thẳng(NN") có song song với(Ox) không? vì sao? tìm kiếm tung độ của (N) và(N") bởi hai cách:

- Ước lượng trên hình vẽ;

- đo lường và thống kê theo công thức.

Xem thêm: Hội Chứng Tourette Syndrome Là Gì, Hội Chứng Tourette


Hướng dẫn:

b) tự hoành độ của M với M" suy ra hoành độ của N cùng N", từ đó tính ra tọa độ của mỗi điểm N cùng N".

a) Vẽ đồ thị nhị hàm số(y=dfrac14x^2;y=-dfrac14x^2 )

Tập xác định(D=mathbb R)

Bảng giá trị:

(x)(-2)(-1)012
(y=dfrac 1 4 x^2)1(dfrac14)0(dfrac14)1
(y=-dfrac 1 4 x^2)-1(-dfrac14)0(-dfrac14)(-1)

Đồ thị :

*

a) Đường thẳng((d)) qua điểm(B (0;4)) và tuy vậy song cùng với trục(Ox) bao gồm phương trình(y=4.)

Hoành độ giao điểm của con đường thẳng (d) với đồ thị hàm số(y=dfrac14x^2) là nghiệm của phương trình:

(dfrac14x^2=4Leftrightarrow x^2=16Leftrightarrow x=pm 4 )

Vậy nhị điểm M với M’ có hoành độ theo thứ tự là(x=4 ;x=-4)


Vì N thuộc thiết bị thị hàm số(y=dfrac-14x^2) đề xuất ta có(y_N=-dfrac14.4^2=-4 )