Giải bài bác 5.1 trang 13 SBT thứ lí 9.Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình 5.1, trong số ấy R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Bài 5.1 sbt vật lý 9


Đề bài

Cho mạch điện có sơ thứ như hình 5.1, trong những số ấy R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V.

*

a. Tính điện trở tương tự của đoạn mạch.

Xem thêm: Giới Hạn Của Dãy Số Có Giới Hạn Vô Cực (Phương Pháp Giải Bài Tập)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+ thực hiện biểu thức: (R_tđ = dfracR_1R_2R_1 + R_2 )

+ áp dụng biểu thức: (I = dfracUR)


( R_1 = 15Omega ) (R_2 = 10Omega )( U = 12V )a. (R_AB = ?Omega ) b.

(I = ?A )

(I_1 = ?A )

(I_2 = ?A )


Mẹo search đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + lostvulgaros.com"Ví dụ: "Bài 5.1 trang 13 SBT đồ vật lí 9 lostvulgaros.com"