Một người điều khiển ô tô ý định đi từ( A) đến(B) với vận tốc(48km/h.) Nhưng sau khi đi được một giờ với gia tốc ấy, xe hơi bị tàu hỏa chắn đường trong(10) phút. Do đó, nhằm kịp đến(B) đúng thời gian đã định, bạn đó đề nghị tăng vận tốc thêm(6km/h.) Tính quãng đường(AB.)
Bạn đang xem: Bài 46 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) là độ lâu năm quãng đường(AB)((x > 0; km))Đoạn lối đi trong(1) giờ:(48km)Đoạn đường còn lại:((x - 48) ,km)Thời gian dự định là(dfracx - 4848) (giờ)Thời gian thực tế là(dfracx - 4848 + 6 = dfracx - 4854) (giờ)Nếu không biến thành tàu hỏa chắn đường trong(10) phút thì ô tô sẽ cho sớm nên:(dfracx - 4848 - dfracx - 4854 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9(x - 48)432 - dfrac8(x - 48)432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9(x - 48) - 8(x - 48)432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfrac9x - 432 - 8x + 384432 = dfrac16)(Leftrightarrow dfracx - 48432 = dfrac16)(Leftrightarrow 6(x - 48) = 432)(Leftrightarrow 6x - 288 = 432)(Leftrightarrow 6x = 720)(Leftrightarrow x = 120)Vậy quãng đường(AB) dài(120 km)

Lưu ý: các bước giải phương trình đựng phân thức có mẫu thức là hằng số:+ cách 1: Quy đồng chủng loại hai vế+ bước 2: Khử mẫu+ bước 3: Chuyển những hạng tử cất ẩn qua 1 vế, các hằng số lịch sự vế còn lại+ cách 4: Thu gọn và giải phương trình dìm được.


*

Tham khảo lời giải các bài tập luyện tập (trang 31) khác • Giải bài bác 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một trong những tự nhiên có... • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 kiếm tìm số tự nhiên có hai... • Giải bài xích 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm kiếm phân số bao gồm đồng... • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm đánh giá Toán... • Giải bài 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xí nghiệp kí hợp... • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người lái ô tô... • Giải bài bác 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An nhờ cất hộ vào quỹ... • Giải bài bác 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm ngoái, toàn bô dân... • Giải bài 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan gồm một miếng...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài xích 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Giải Bài 92 Trang 44 Sgk Toán 6 Tập 2 Trang 44 Sgk Toán 6 Tập 2

Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông