Cho hình bình hành(ABCD ,,(AB > BC).) Tia phân giác của góc(D) cắt(AB) ở(E,) tia phân giác của góc(B) cắt(CD) ở(F.)

a) chứng minh rằng(DE // BF)

b) Tứ giác(DEBF) là hình gì? vì sao?
Bạn đang xem: Bài 45 trang 92 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

a) minh chứng cặp góc đồng vịtrong bởi nhau

b) áp dụng dấu hiệu phân biệt thứ nhất.

*

a) Ta có:(ABCD) là hình bình hành (giả thiết)(Rightarrow AB // CD)(tính chất)(Rightarrow widehatF_1 = widehatB_1)(cặp góc so le trong)(,,,,(1))Lại có:(DE) là tia phân giác(widehatD) (giả thiết)(Rightarrow widehatD_2 = dfracwidehatD2 ,,,,(2))Tương trường đoản cú ta có:(BF) là tia phân giác(widehatB) (giả thiết)(Rightarrow widehatB_1 = widehatB_2 = dfracwidehatB2 ,,,,(3))Mà(widehatB = widehatD) (vì(ABCD) là hình bình hành)(,,,,(4))Từ((1),,(2),,(3),,(4) Rightarrow widehatD_2 = widehatF_1)Mà(widehatD_2) và( widehatF_1) ở phần đồng vị(Rightarrow DE // BF)(đpcm)b) Xét tứ giác(DEBF,) ta có:(DE // BF)(chứng minh trên)(EB // DF)(vì (E in AB,, F in CD))(Rightarrow)Tứ giác(DEBF) là hình bình hành


Ghi nhớ: các dấu hiệu nhận thấy hình bình hành: 
1. Tứ giac có những cạnh đối song song là hình bình hành. 
2. Tứ giác có những cạnh đối bằng nhau là hình bình hành. 
3. Tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy nhiên song và bằng nhau là hình bình hành. 
4. Tứ giác gồm hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.
Xem đoạn phim bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 7: Hình bình hành khác • Giải bài bác 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 các tứ giác ABCD, EFGH,... • Giải bài xích 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 cho hình bình hành ABCD.... • Giải bài xích 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình bình...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết - Hình học tập 8
bài trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 7: Hình bình hành
• Giải bài xích 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thứ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Sách Bài Tập Đại Số 10 Nâng Cao, ✅ Sách Bài Tập Đại Số Lớp 10 Nâng Cao

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12