Một xí nghiệp sản xuất kí hòa hợp đồng dệt một số trong những tấm thảm len trong(20) ngày. Do đổi mới kĩ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng (20)%. Bởi vậy, chỉ trong(18) ngày, không những xí nghiệp đã ngừng số thảm đề nghị dệt nhiều hơn dệt thêm được(24) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà nhà máy sản xuất phải dệt theo thích hợp đồng.

 
Bạn đang xem: Bài 45 trang 31 sgk toán 8 tập 2

Gọi(x) (tấm) là số thảm len nhà máy sản xuất dệt theo phù hợp đồng((x > 0, x in Z))Theo đề bài bác ta lập được bảng như sau:

 Số thảm len (tấm)Số ngày có tác dụng (ngày)Năng suất (tấm/ ngày)
Theo đúng theo đồng(x)(20)(dfracx20)
Đã thực hiện(x + 24)(18)(dfracx + 2418)

Theo đề bài ta tất cả phương trình:(dfracx + 2418 = dfrac120100.dfracx20)(Leftrightarrow dfracx + 2418 = dfrac65.dfracx20)(Leftrightarrow dfracx + 2418 = dfrac6x100)(Leftrightarrow 100(x + 24) = 6x.18)(Leftrightarrow 100x + 2400 = 108x)(Leftrightarrow 8x = 2400)(Leftrightarrow x = 300)(thỏa mãn điều kiện)Vậy số tấm thảm len xí nghiệp sản xuất dệt theo hợp đồng là(300) tấm

Ghi nhớ: các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:Bước 1: Lập phương trình- chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số:- Biểu diễn những đại lượng chưa chắc chắn theo ẩn và các đại lượng vẫn biết- Lập phương trình biểu lộ mỗi contact giữa chúngBước 2: Giải phương trìnhBước 3: Trả lời: bình chọn xem trong những nghiệm của phương trình, nghiệm nào vừa lòng điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

 


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập luyện tập (trang 31) khác • Giải bài bác 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một số tự nhiên có... • Giải bài 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên có hai... • Giải bài xích 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm kiếm phân số gồm đồng... • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm kiểm tra Toán... • Giải bài bác 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một nhà máy kí hợp... • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người lái ô tô... • Giải bài xích 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An nhờ cất hộ vào quỹ... • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm ngoái, tổng số dân... • Giải bài xích 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan gồm một miếng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông - Hình học tập 8
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài xích 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Smb Cve 2017 0144 Expl Là Gì

Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết