Một nhà máy kí thích hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong (20) ngày. Do cách tân kỹ thuật, năng suất dệt của nhà máy sản xuất đã tăng (20\% ). Vì vậy, chỉ vào (18) ngày, không những xí nghiệp sản xuất đã hoàn thành số thảm phải dệt mà hơn nữa dệt thêm được (24) tấm nữa. Tính số tấm thảm len mà nhà máy sản xuất phải dệt theo hợp đồng.

Bạn đang xem: Bài 45 sgk toán 8 tập 2 trang 31


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


B1: Đặt số tấm thảm len mà nhà máy phải dệt theo thích hợp đồng là ẩn.

B2: Biểu diễn những đại lượng còn sót lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn quan hệ giữa những đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận.


Lời giải bỏ ra tiết

Cách 1: 

Gọi (x) là số tấm thảm len mà xí nghiệp sản xuất phải dệt theo phù hợp đồng ((x) nguyên dương)

Số tấm thảm len hằng ngày dự định dệt là: (dfracx20) (tấm)

Số tấm thảm len thực tế đã dệt là: (x + 24) (tấm)

Số tấm thảm len thực tế từng ngày dệt là: (dfracx + 2418) (tấm)

Vì năng suất của xí nghiệp tăng (20\% ) buộc phải số thảm thực tế dệt vào một ngày bằng (100\%+20\%=120\% ) số thảm dự định dệt trong một ngày, ta tất cả phương trình: 

(eqalign & x + 24 over 18 = 120\% .x over 20 cr và Leftrightarrow x + 24 over 18 = 6 over 5.x over 20 cr & Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) over 900 = 9.6x over 900 cr và Leftrightarrow 50left( x + 24 ight) = 54x cr và Leftrightarrow 50x + 1200 = 54x cr và Leftrightarrow 1200 = 54x - 50x cr và Leftrightarrow 4x = 1200 cr & Leftrightarrow x = 1200:4 cr và Leftrightarrow x = 300 ext(thỏa mãn)cr )

Vậy số tấm thảm len xí nghiệp cần dệt theo thích hợp đồng là (300) tấm.

Cách 2:

* Phân tích:

Ta có: Số thành phầm dệt được = năng suất . Số ngày dệt.

 

Năng suất

Số ngày dệt

Tổng sản phẩm

Dự tính

x

20

20.x

Thực tế sau khoản thời gian cải tiến

x + 20%.x = 1,2x

18

18.1,2.x

Thực tế dệt được nhiều hơn dự trù 24 tấm đề xuất ta có phương trình:

(18.1,2x = 20x + 24)

* Lời Giải:

Gọi x là năng suất dự trù của nhà máy (sản phẩm/ngày); (x ∈ N*) .

⇒ Số thảm len dệt được theo dự trù là: 20x (thảm).

Sau lúc cải tiến, năng suất của xí nghiệp sản xuất đã tăng 20% đề xuất năng suất trên thực tế là:

(x + 20\%.x = x + 0,2x = 1,2x) (sản phẩm/ngày).

Xem thêm: Boycott Là Gì - Nghĩa Của Từ Boycott Trong Tiếng Việt

Sau 18 ngày, nhà máy dệt được: (18.1,2x = 21,6.x) (thảm).


Vì sau 18 ngày, nhà máy sản xuất không những xong xuôi số thảm yêu cầu dệt bên cạnh đó dệt thêm được 24 tấm đề xuất ta có phương trình: