Cho hình bình hành ABCD. điện thoại tư vấn E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng tỏ rằng BE = DF


Gợi ý:

Chứng minh BEDF là hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

*

Ta có:(E) và(F) theo thứ tự là trung điểm của(AD,, BC) (giả thiết)(Rightarrow DE = dfrac12AD;, BF = dfrac12BC)Mà(AD = BF ,,(ABCD) là hình bình hành())(Rightarrow DE = BF)Tứ giác(BEDF) có: (DE // BF)(vì (AD // BC)) (DE = BF)(giả thiết)(Rightarrow BEDF)là hình bình hành (dấu hiệu dấn biết)(Rightarrow BE = DF)(tính chất)

Ghi nhớ: các dấu hiệu nhận biết hình bình hành:

1. Tứ giac có những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành.

2. Tứ giác có các cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành.

3. Tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song và bằng nhau là hình bình hành.

4. Tứ giác tất cả hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi con đường là hình bình hành.

Xem thêm: M.Sc Là Gì - Phd, Md, Ma, Msc, Ba, Bsc Có Nghĩa Là Gì


Xem clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 7: Hình bình hành khác • Giải bài xích 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 các tứ giác ABCD, EFGH,... • Giải bài xích 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình bình hành ABCD.... • Giải bài xích 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình bình...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi - Hình học 8
bài xích trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 7: Hình bình hành
• Giải bài bác 43 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 44 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 45 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12