Cho hình bình hành(ABCD) (h.46) bao gồm độ dài các cạnh(AB = 12cm,, BC = 7cm.) bên trên cạnh(AB) mang một điểm(E) sao cho(AE = 8cm. ) Đường thẳng(DE) giảm cạnh(CB) kéo dài tại(F.)

a) trong hình vẽ sẽ cho gồm bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng cùng với nhau? Hãy viết những cặp tam giác đồng dạng với nhau theo những đỉnh tương ứng.

b) Tính độ dài những đoạn thẳng(EF) và(BF,) biết rằng(DE = 10cm.)

*

Hình 46
Bạn đang xem: Bài 43 trang 80 sgk toán 8 tập 2

Gợi ý:

a) quan tiền sát những cặp góc so le trong cùng đồng vịbằng nhau để đã cho thấy hai tam giác đồngdạng

b) phụ thuộc vào các cặp cạnh tương xứng tỉ lệ nhằm tính độ dài những đoạn thẳng.

a) Trong hình mẫu vẽ có ba cặp tam giác đồng dạng với nhau. Đó là:(ΔEAD acksim ΔEBF; ,,,, ΔEBF acksim ΔDCF; ,,,, ΔEAD acksim ΔDCF.)b) Vì(ΔEAD acksim ΔEBF) cần ta có:(dfracEFED = dfracBEAE)(cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ)(Rightarrow dfracEF10 = dfrac48)(Rightarrow EF = dfrac4.108 = 5 ,,(cm))Tương từ ta có:(dfracBFAD = dfracEBEA) (cặp cạnh tương xứng tỉ lệ)(Rightarrow dfracBF7 = dfrac48)(Rightarrow BF = dfrac4.78 = 3,5 ,,(cm))


Tham khảo giải thuật các bài tập rèn luyện 2 (trang 80) khác • Giải bài xích 41 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tìm các dấu hiệu để... • Giải bài bác 42 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 So sánh các trường hợp... • Giải bài bác 43 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại hình bình... • Giải bài 44 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mang lại tam giác(ABC)... • Giải bài xích 45 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 nhị tam giác(ABC)...
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài bác tập SGK vật lý 8 •Chương 1: chất - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài tập SGK hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài xích tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở những Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và thoải mái và địa lý các châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở các Châu lục (tiếp theo) •Địa lý tự nhiên và thoải mái - Phần 2: Địa lý việt nam •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài tập SGK đồ dùng lý 8 •Chương 2: phản bội ứng hóa học - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 1: bao gồm về khung người người - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Phần 2: Địa lý vn - Giải bài xích tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và đo lường hóa học tập - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: chuyên chở - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Oxi - không khí - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần hoàn - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần lớn - Hình học 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 4: hô hấp - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: hỗn hợp - Giải bài bác tập SGK chất hóa học 8 •Chương 5: hấp thụ - Giải bài tập SGK Sinh học 8 •Chương 6: đàm phán chất và tích điện - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 7: bài tiết - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 8: domain authority - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 9: Thần kinh và giác quan liêu - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 10: Nội huyết - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 11: chế tạo - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 8
bài bác trước bài xích sau
Lớp 8
Luyện tập 2 (trang 80)
• Giải bài 41 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 42 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 44 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 45 trang 80 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Web Dl Là Gì - Các Chuẩn Định Dạng Phim Cần Biết

Chương 1: Cơ học Chương 1: chất - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con fan ở những Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý tự nhiên và địa lý các châu lục Địa lý tự nhiên Chương 2: Nhiệt học Chương 2: phản bội ứng chất hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 1: tổng quan về cơ thể người Phần 2: Địa lý việt nam Chương 3: Mol và tính toán hóa học Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 2: vận chuyển Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - không khí Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tuần hoàn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: hô hấp Chương 6: hỗn hợp Chương 5: tiêu hóa Chương 6: đàm phán chất và năng lượng Chương 7: bài trừ Chương 8: domain authority Chương 9: Thần kinh với giác quan lại Chương 10: Nội tiết Chương 11: sản xuất