( dfracAB : dfracCD = dfracAB. dfracDC) với ( dfracCD ≠ 0).

Bạn đang xem: Bài 43 trang 54 sgk toán 8 tập 1

Lời giải đưa ra tiết:

( dfrac5x-10x^2+7: (2x - 4))

( =dfrac5x-10x^2+7:dfrac2x-41)

(=dfrac5x-10x^2+7.dfrac12x-4)

(=dfrac5(x-2)x^2+7.dfrac12(x-2))

( =dfrac5(x-2).1(x^2+7).2(x-2)=dfrac52(x^2+7))


LG b.

((x^2 - 25): dfrac2x+103x-7)

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia hai phân thức: 

( dfracAB : dfracCD = dfracAB. dfracDC) với ( dfracCD ≠ 0).

Lời giải đưa ra tiết:

((x^2 - 25): dfrac2x+103x-7)

( =dfracx^2-251:dfrac2x+103x-7)

(=dfracx^2-251.dfrac3x-72x+10)

(=dfrac(x-5)(x+5)1.dfrac3x-72(x+5))

( =dfrac(x-5)(x+5)(3x-7)2(x+5))

(=dfrac(x-5)(3x-7)2)


LG c.

( dfracx^2+x5x^2-10x+5:dfrac3x+35x-5).

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc phân tách hai phân thức: 

( dfracAB : dfracCD = dfracAB. dfracDC) với ( dfracCD ≠ 0).

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình 11 Nâng Cao Sgk, Giải Hình Học 11 Nâng Cao

Lời giải bỏ ra tiết:

( dfracx^2+x5x^2-10x+5:dfrac3x+35x-5)

(= dfracx^2+x5x^2-10x+5.dfrac5x-53x+3)

( = dfracxleft( x + 1 ight)5left( x^2 - 2x + 1 ight).dfrac5left( x - 1 ight)3left( x + 1 ight))

(=dfracx(x+1).5(x-1)5(x-1)^2.3(x+1)=dfracx3(x-1))

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 153 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp lostvulgaros.com


gửi góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện lostvulgaros.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.