c) Nếu không thay đổi tử số cùng viết thêm vào bên đề xuất của chủng loại số một chữ số đúng bởi tử số, thì ta được một phân số bằng phân số (dfrac15).

Bạn đang xem: Bài 43 trang 31 sgk toán 8 tập 2


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


B1: Đặt tử số của phân số đề xuất tìm là ẩn

B2: Biểu diễn những đại lượng sót lại theo ẩn.

B3: Lập phương trình biểu diễn quan hệ giữa những đại lượng cùng giải phương trình đó.

Xem thêm: What If Nghĩa Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ What If Trong Câu Tiếng Anh

B4: tóm lại (Kiểm tra xem nghiệm tìm được có thỏa mãn điều khiếu nại của ẩn không).


Lời giải bỏ ra tiết

Gọi (x) là tử số của phân số buộc phải tìm ((0 Nếu không thay đổi tử số với viết thêm vào bên bắt buộc của mẫu mã số một chữ số đúng bằng tử số, thì ta được một phân số bởi phân số (dfrac15) nên ta gồm phương trình:

(dfracxoverline left( x - 4 ight)x = dfrac15)

( Leftrightarrow dfrac5x5.overline left( x - 4 ight)x = dfracoverline left( x - 4 ight)x 5.overline left( x - 4 ight)x )