Phân tích những đa thức sau thành nhân tử. Bài xích 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1 – Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức dùng hằng đẳng thức.

Bạn đang xem: Bài 43 trang 20 sgk toán 8 tập 1


43. Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 + 6x + 9; b) 10x – 25 – x2

c) 8x3 – (frac18); d) (frac125)x2 – 64y2

*

a) x2 + 6x + 9 = x2 + 2 . X . 3 + 32 = (x + 3)2

b) 10x – 25 – x2 = -(-10x + 25 +x2) = -(25 – 10x + x2)Quảng cáo

= -(52 – 2 . 5 . X – x2) = -(5 – x)2

c) 8x3 – (frac18) = (2x)3 – ((frac12))3 = (2x – (frac12))<(2x)2 + 2x . (frac12) + ((frac12))2>

= (2x – (frac12))(4x2 + x + (frac14))

d) (frac125)x2 – 64y2 = (left ( frac15x ight )^2)- (8y)2 = ((frac15)x + 8y)((frac15)x – 8y)


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcLý thuyết. Tiên đề Ơclit về đường thẳng song song, 1. định đề ơclit qua 1 điểm nằm ở ngoài đường thẳng chỉ có một đường thẳng song
Bài tiếp theoBài 32 trang 94 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, bài bác 32. Trong các phát biểu sau, phát biểu như thế nào là đúng văn bản của tiên đề Ơ-clít.
Danh sách bài xích tập
Bài 46 trang 21 sgk Toán 8 tập 1, Tính nhanh:
Bài 45 trang đôi mươi sgk Toán 8 tập 1, tìm x, biết:
Bài 44 trang trăng tròn Toán 8 tập 1, Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
Lý thuyết Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức: Áp dụng phương thức dùng hằng đẳng thức
Mục lục môn Toán 8


Xem đầy đủ: Toán 8


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Hoạt đụng 2 trang 36 Tài liệu dạy dỗ – học chất hóa học 8 tập 2: Quan gần kề và làm cho thí nghiệm: Quan giáp ống...
Hoạt đụng 2 trang 36 Tài liệu dạy - học chất hóa học 8 tập 2. Bài bác 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro...
Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học tập 16 trang 83 – SGK Sử 8, Bức áp phích (Hình 58 – SGK trang...
Bài 16. Liên Xô kiến tạo chủ nghĩa thôn hội (1921 - 1941) - câu hỏi 1 - Mục I - tiết học...
Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 79 SBT Sinh học 8: lựa chọn phương án vấn đáp đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau
Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong những bài sau . Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5 trang 79 SBT Sinh học...
Bài 3 trang 102 sách Tài liệu dạy dỗ – Học đồ lí 8:
Bài 3 trang 102 sách Tài liệu dạy – Học vật dụng lí 8. Còn tải viên cờ vua đã ngồi lặng suy nghĩ...
Hoạt cồn 1 trang 25 Tài liệu dạy – học chất hóa học 8 tập 1: Quan cạnh bên hình dưới đây và đọc thông tin...

Xem thêm: Giải Sbt Vật Lý 9: Bài 11 - Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 11


Hoạt hễ 1 trang 25 Tài liệu dạy - học hóa học 8 tập 1. Bài xích 5. Nguyên tố hóa học - Tài...