Một số tự nhiên có nhì chữ số. Chữ số hàng solo vị gấp hai lần chữ số sản phẩm chục. Giả dụ thêm chữ số(1) xen vào giữa hai chữ số ấy thì được một vài mới to hơn số ban đầu(370.) search số ban đầu.
Bạn đang xem: Bài 41 sgk trang 31 toán 8 tập 2

Gọi(x) là chữ số hàng trăm ( (0 )Khi đó chữ số hàng đơn vị là(2x)Ta bao gồm số đã mang lại là:(10x + 2x)Khi xen chữ số(1) vào thân hai chữ số(x) và(2x) thì(x) sẽ đổi mới chữ số sản phẩm trăm, còn(2x) cũng là chữ số hàng đối kháng vị. Số bắt đầu sẽ là:(100x + 10.1 + 2x)Vì số mới lớn hơn số cũ đã mang đến là(370) đề xuất ta bao gồm phương trình:(100x + 10.1 + 2x = 10x + 2x + 370)(Leftrightarrow 90x = 360)(Leftrightarrow x = 4)(nhận)(Rightarrow)Chữ số hàng chục là:(2.4 = 8)Vậy số thuở đầu là(48)

Ghi nhớ: Các cách giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình- lựa chọn ẩn số cùng đặt điều kiện tương thích cho ẩn số:- Biểu diễn những đại lượng chưa chắc chắn theo ẩn và các đại lượng sẽ biết- Lập phương trình biểu lộ mỗi liên hệ giữa chúng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: kiểm soát xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

 


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập luyện tập (trang 31) khác • Giải bài 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm nay, tuổi mẹ... • Giải bài xích 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 một vài tự nhiên có... • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tìm kiếm số tự nhiên có hai... • Giải bài bác 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tra cứu phân số bao gồm đồng... • Giải bài 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Điểm kiểm tra Toán... • Giải bài 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một xí nghiệp sản xuất kí hợp... • Giải bài xích 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Một người điều khiển ô tô... • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Bà An gởi vào quỹ... • Giải bài xích 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 năm ngoái, tổng cộng dân... • Giải bài xích 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Đố: Lan có một miếng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học tập 8
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 31)
• Giải bài xích 40 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 41 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 42 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 44 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 45 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 46 trang 31 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 47 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 48 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 49 trang 32 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Cinematic Là Gì - Cinematic Photography

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12