a) mang đến hai điểm(A,, B) thuộc và một nửamặt phẳng có bờ là con đường thẳng(d) (h.60). Gọi(C) là vấn đề đối xứng với(A) qua(d.) Gọi(D) là giao điểm của đường thẳng(d) cùng đoạn thẳng(BC.)

Gọi(E) là vấn đề bất kì của đường thẳng(d) ((E) không giống (D)).

Chứng minh rằng(AD + DB

b) bạn Tú vẫn ở vị trí(A,) đề xuất đến bên bờ sông d đem nước rồi đi đến vị trí(B) (h.60). Con phố ngắn nhất mà chúng ta Tú cần đi là con phố nào?

*


*

a) Vì(A) và(C) đối xứng qua(d)(Rightarrow d)là trung trực của(AC Rightarrow AD = CD)Nên(AD + DB = CD + DB = CB,,,,,, (1))Và(AE = CE) ((d) là trung trực của (AC))Nên(AE + EB = CE + EB ,,,,,, (2))Mà(CB đề xuất từ((1), ,(2), ,(3)) suy ra(AD + DB b) Theo câu a) con phố ngắn độc nhất vô nhị mà bạn Tú yêu cầu đi là con đường(ADB.)

Lưu ý:

Hai điểm call là đối xứng với nhau qua con đường thẳng d trường hợp d là con đường trung trực của đoạn trực tiếp nối nhì điểm đó.


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập luyện tập (trang 88 - 89) khác • Giải bài bác 39 trang 88 – SGK Toán lớ