Hướng dẫn giải bài xích §7. Phép nhân các phân thức đại số, chương II – Phân thức đại số, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài giải bài 38 39 40 41 trang 52 53 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, phương thức giải bài tập phần đại số tất cả trong SGK toán để giúp các em học viên học tốt môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 39 trang 52 sgk toán 8 tập 1


Lý thuyết

1. Quy tắc

Muốn nhân nhì phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau:

(fracAB.fracCD = fracA.CB.D)

2. Ví dụ như minh họa

Trước khi lấn sân vào giải bài xích 38 39 40 41 trang 52 53 sgk toán 8 tập 1, họ hãy mày mò các ví dụ điển hình sau đây:

Ví dụ 1:

Thực hiện các phép tính sau:a.(frac15x7y^3.frac2y^2x^2)

b.(frac2x^2y.3xy^2)

c.(frac2x^2x – y.fracy5x^3)

Bài giải:

a.


(eginarrayl frac15x7y^3.frac2y^2x^2\ = frac30xy^27x^2y^3\ = frac307xy endarray)

b.

(eginarrayl frac2x^2y.3xy^2\ = frac2x^2.3xy^2y\ = 6x^3y endarray)

c.

(eginarrayl frac2x^2x – y.fracy5x^3\ = frac2x^2yleft( x – y ight).5x^3\ = frac2y5xleft( x – y ight) endarray)

Ví dụ 2:

Thực hiện các phép tính sau:

a.(frac5x + 104x – 8.frac4 – 2xx + 2)


b.(fracx^2 – 362x + 10.frac36 – x)

Bài giải:

a.

(eginarrayl frac5x + 104x – 8.frac4 – 2xx + 2\ = frac5left( x + 2 ight)4left( x – 2 ight).frac2left( 2 – x ight)x + 2\ = frac5left( x + 2 ight)4left( x – 2 ight).frac – 2left( x – 2 ight)x + 2\ = frac – 10left( x + 2 ight)left( x – 2 ight)4left( x – 2 ight)left( x + 2 ight)\ = frac – 52 endarray)

b.

(eginarrayl fracx^2 – 362x + 10.frac36 – x\ = fracleft( x – 6 ight)left( x + 6 ight)2left( x + 5 ight).frac – 3x – 6\ = frac – 3left( x – 6 ight)left( x + 6 ight)2left( x + 5 ight)left( x – 6 ight)\ = frac – 3left( x + 6 ight)2left( x + 5 ight) endarray)


Ví dụ 3:

Phân tích các tử thức và mẫu thức thành nhân tử rồi rút gọn:

(A = fracx – 2x + 1.fracx^2 – 2x – 3x^2 – 5x + 6)

Bài giải:

Ta có:

(eginarrayl A = fracx – 2x + 1.fracx^2 – 2x – 3x^2 – 5x + 6\ m = fracx – 2x + 1.fracx^2 + x – 3x – 3x^2 – 2x – 3x + 6\ m = fracx – 2x + 1.fracxleft( x + 1 ight) – 3left( x + 1 ight)xleft( x – 2 ight) – 3left( x – 2 ight)\ m = fracx – 2x + 1.fracleft( x + 1 ight)left( x – 3 ight)left( x – 2 ight)left( x – 3 ight)\ m = 1 endarray)


Dưới đó là phần phía dẫn vấn đáp các câu hỏi có trong bài học kinh nghiệm cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy đọc kỹ câu hỏi trước khi vấn đáp nhé!

Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 51 sgk Toán 8 tập 1

Cho hai phân thức: (dfrac3x^2x + 5) cùng ( dfracx^2 – 256x^3). Cũng làm như nhân nhị phân số, hãy nhân tử cùng với tử và mẫu mã với chủng loại của nhì phân thức này sẽ được một phân thức.

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 3x^2 over x + 5.x^2 – 25 over 6x^3 = 3x^2.left( x^2 – 25 ight) over left( x + 5 ight).6x^3 cr & = 3x^2left( x + 5 ight)left( x – 5 ight) over left( x + 5 ight).6x^3 = x – 5 over 2x cr )

2. Trả lời thắc mắc 2 trang 52 sgk Toán 8 tập 1

Làm tính nhân phân thức: (dfracleft( x – 13 ight)^22x^5.left( – dfrac3x^2x – 13 ight))


Trả lời:

Ta có:

(eqalign& left( x – 13 ight)^2 over 2x^5.left( – 3x^2 over x – 13 ight) cr và = left( x – 13 ight)^2.left( – 3x^2 ight) over 2x^5(x – 13) = – 3left( x – 13 ight) over 2x^3 cr )

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 52 sgk Toán 8 tập 1


Thực hiện nay phép tính:

(dfracx^2 + 6x + 91 – x.dfracleft( x – 1 ight)^32left( x + 3 ight)^3)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& x^2 + 6x + 9 over 1 – x.left( x – 1 ight)^3 over 2left( x + 3 ight)^3 cr& = left( x^2 + 6x + 9 ight).left( x – 1 ight)^3 over left( 1 – x ight).2left( x + 3 ight)^3 cr& = left( x^2 + 2.x.3 + 3^2 ight).left( x – 1 ight)^3 over – 2left( x – 1 ight)left( x + 3 ight)^3 cr& = left( x + 3 ight)^2left( x – 1 ight)^3 over – 2left( x – 1 ight)left( x + 3 ight)^3 cr& = – left( x – 1 ight)^2 over 2left( x + 3 ight) cr )

4. Trả lời câu hỏi 4 trang 52 sgk Toán 8 tập 1

Tính nhanh:

(dfrac3x^5 + 5x^3 + 1x^4 – 7x^2 + 2.dfracx2x + 3.dfracx^4 – 7x^2 + 23x^5 + 5x^3 + 1)

Trả lời:

Ta có:

(eqalign& 3x^5 + 5x^3 + 1 over x^4 – 7x^2 + 2.x over 2x + 3.x^4 – 7x^2 + 2 over 3x^5 + 5x^3 + 1 cr& = left( 3x^5 + 5x^3 + 1 ight).x.left( x^4 – 7x^2 + 2 ight) over left( x^4 – 7x^2 + 2 ight).left( 2x + 3 ight).left( 3x^5 + 5x^3 + 1 ight) cr& = x over 2x + 3 cr )

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài bác 38 39 40 41 trang 52 53 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

lostvulgaros.com trình làng với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần đại số 8 kèm bài bác giải đưa ra tiết bài 38 39 40 41 trang 52 53 sgk toán 8 tập 1 của bài bác §7. Phép nhân các phân thức đại số vào chương II – Phân thức đại số cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài xích 38 39 40 41 trang 52 53 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài bác 38 trang 52 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện những phép tính sau:

a) $frac15x7y^3 . frac2y^2x^2$

b) $frac4y^211x^4 . (-frac3x^28y)$

c) $fracx^3 – 85x + 20 . fracx^2 + 4x^2 + 2x + 4$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac15x7y^3 . frac2y^2x^2$

$= frac15x . 7y^37y^3 . X^2 = frac307xy$

b) $frac4y^211x^4 . (-frac3x^28y)$

$= frac4y^2 . (-3x^2)11x^4 . 8y = -frac3y22x^2$

c) $fracx^3 – 85x + 20$ . $fracx^2 + 4x^2 + 2x + 4$

$= frac(x^3 – 2^3).x.(x + 4)5(x + 4)(x^2 + 2x + 4)$

$= frac(x – 2)(x^2 + 2x + 4).x.(x + 4)5(x + 4)(x^2 + 2x + 4)$

$= fracx(x – 2)5 = fracx^2 – 2x5$.

2. Giải bài bác 39 trang 52 sgk Toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính sau (chú ý về dấu):

a) $frac5x + 104x – 8$ . $frac4 – 2xx + 2$

b) $fracx^2 – 362x + 10$ . $frac36 – x$

Bài giải:

Ta có:

a) $frac5x + 104x – 8$ . $frac4 – 2xx + 2$

= $frac(5x + 10).(4 – 2x)(4x – 8)(x + 2)$

= $frac20x + 40 – 10x^2 – 20x4x^2 – 8x + 8x – 16$

= $frac10x^2 + 404x^2 – 16 = frac-10(x^2 – 4)4(x^2 – 4) = frac-52$

b) $fracx^2 – 362x + 10$ . $frac36 – x$

= $frac(x^2 – 36) . 3(2x + 10)(6 – x)$

= -$frac(x – 6)(x + 6).32(x + 5)(x – 6)$

= -$frac3(x + 6)2(x + 5)$.

3. Giải bài xích 40 trang 53 sgk Toán 8 tập 1

Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng cùng không sử dụng đặc thù phân phối của phép nhân cùng với phép cộng):

$fracx – 1x$($x^2$ + x + 1 + $fracx^3x – 1$)

Bài giải:

♦ giải pháp 1: Không sử dụng đặc điểm phân phối:

$fracx – 1x$.($x^2$ + x + 1 + $fracx^3x – 1$)

= $fracx – 1x$.<$frac(x – 1)(x^2 + x + 1) + x^3x – 1$>= $fracx – 1x$.($fracx^3 – 1 + x^3x – 1$)

= $fracx – 1x$.($frac2x^3 – 1x – 1$)

= $frac(x – 1)(2x^3 – 1)x(x – 1)$

= $frac2x^3 – 1x$

♦ cách 2: Áp dụng đặc thù phân phối của phép nhân với phép cộng:

$fracx – 1x$.($x^2$ + x + 1 + $fracx^3x – 1$)

= $frac(x – 1)(x^2 + x + 1)x$ + $frac(x – 1)x^3x(x – 1)$

= $fracx^3 – 1x$ + $fracx^3x$

= $fracx^3 – 1 + x^3x$

= $frac2x^3 – 1x$.

4. Giải bài bác 41 trang 53 sgk Toán 8 tập 1

Đố. Đố em điền được vào địa điểm trống của hàng phép nhân tiếp sau đây những phân thức tất cả mẫu thức bằng tử thức cộng với 1.

Xem thêm: Kem Tươi Là Gì ? Cách Đánh Kem Tươi Đúng Chuẩn Kem Tươi Là Gì

$frac1x . fracxx + 1 . … = frac1x + 7$

Bài giải:

Ta điền như sau:

$frac1x$ . $fracxx + 1$ . $fracx + 1x + 2$ . $fracx + 2x + 3$ . $fracx + 3x + 4$ . $fracx + 4x + 5$ . $fracx + 5x + 6$ . $fracx + 6x + 7$ = $frac1x + 7$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài xích 38 39 40 41 trang 52 53 sgk toán 8 tập 1!

“Bài tập nào cực nhọc đã có lostvulgaros.com“


This entry was posted in Toán lớp 8 & tagged bài xích 38 trang 52 sgk toán 8 tập 1, bài bác 38 trang 52 sgk Toán 8 tập 1, bài xích 39 trang 52 sgk toán 8 tập 1, bài 39 trang 52 sgk Toán 8 tập 1, bài xích 40 trang 53 sgk toán 8 tập 1, bài xích 40 trang 53 sgk Toán 8 tập 1, bài bác 41 trang 53 sgk toán 8 tập 1, bài bác 41 trang 53 sgk Toán 8 tập 1, câu 1 trang 51 sgk Toán 8 tập 1, câu 1 trang 51 sgk Toán 8 tập 1, câu 2 trang 52 sgk Toán 8 tập 1, câu 2 trang 52 sgk Toán 8 tập 1, câu 3 trang 52 sgk Toán 8 tập 1, câu 3 trang 52 sgk Toán 8 tập 1, câu 4 trang 52 sgk Toán 8 tập 1, câu 4 trang 52 sgk Toán 8 tập 1.