Giải bài bác 38 trang 30 SGK Toán 8 tập 2. Điểm soát sổ Toán của một đội nhóm học tập được đến trong bảng sau:
Bạn đang xem: Bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2

Đề bài

Điểm đánh giá Toán của một nhóm học tập được đến trong bảng sau:

Bài 7: Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)


Toán 8: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình


Toán lớp 8: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình


Bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình


Bài 5: Phương trình cất ẩn ở chủng loại - rèn luyện (trang 22-23)


Toán lớp 8: Bất phương trình một ẩn - Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Bài 3 + bài 4: Bất phương trình một ẩn - Bất phương trình số 1 một ẩn


Tải sách tham khảo


*

Toán 8 tập 1 tập 2 pdf download


Tải về· 28,2K
*

Nâng cao và cải tiến và phát triển toán 8 tập 1 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 24,6K
*

Bồi dưỡng năng lực tự học toán 8


Tải về· 21,6K
*

Sách bài bác tập Toán 8 tập 1, tập 2


Tải về· 18,5K

Nâng cao và cách tân và phát triển toán 8 tập 2 - Vũ Hữu Bình


Tải về· 15,9K

Bài tập nâng cao và những chuyên đề Toán 8


Tải về· 14,4K

20 chăm đề bồi dưỡng học sinh tốt toán 8


Tải về· 10,5K

Bồi dưỡng Học Sinh tốt Toán Đại Số 8-Trần Thị Vân Anh


Tải về· 8,73K

Bài giải liên quan


Bài 37 trang 30 SGK Toán 8 tập 2
Bài 38 trang 30 SGK Toán 8 tập 2
Bài 39 trang 30 SGK Toán 8 tập 2
Bài 40 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 41 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 42 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 43 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 44 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 45 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 46 trang 31 SGK Toán 8 tập 2
Bài 47 trang 32 SGK Toán 8 tập 2
Bài 48 trang 32 SGK Toán 8 tập 2
Bài 49 trang 32 SGK Toán 8 tập 2
Trả lời câu hỏi 1 bài 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2
Trả lời câu hỏi 2 bài bác 7 trang 28 SGK Toán 8 Tập 2

Bài học tập liên quan


Bài 1. Bắt đầu về phương trình
Bài 2. Phương trình hàng đầu một ẩn và giải pháp giải
Bài 3. Phương trình chuyển được về dạng ax + b = 0
Bài 4. Phương trình tích
Bài 5. Phương trình chứa ẩn sống mẫu
Bài 6. Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình
Bài 1. Liên hệ giữa thiết bị tự với phép cộng
Bài 2. Liên hệ giữa lắp thêm tự với phép nhân
Bài 3. Bất phương trình một ẩn
Bài 4. Bất phương trình số 1 một ẩn
Bài 5. Phương trình đựng dấu cực hiếm tuyệt đối
Ôn tập chương III: Phương trình số 1 một ẩn
Ôn tập chương IV: Bất phương trình hàng đầu một ẩn
Bài 7. Giải bài bác toán bằng cách lập phương trình (tiếp)

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: " Gia Công Tiếng Anh Là Gì, Gia Công Tiếng Anh Là Gì, Gia Công English Translation

Từ khóa

bài 38 trang 30 sgk toán 8 tập 2