Giải bài bác 37 trang 79 SGK Hình học 8 tập 2 chi tiết nhất: Hình 44 cho biết góc EBA = góc BDC.

Bạn đang xem: Bài 37 trang 79 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 37 trang 79 SGK Hình học 8 tập 2 cụ thể nhất ở trong chương III của tam giác đồng dạng và là bài xích 7: Trường đúng theo đồng dạng sản phẩm công nghệ ba

Đề bài

a) vào hình vẽ, tất cả bao nhiêu tam giác vuông? Hãy đề cập tên những tam giác đó.

b) cho thấy thêm (AE = 10cm, AB = 15cm, BC = 12cm). Hãy tính độ dài các đoạn thẳng (CD, BE, BD) cùng (ED) (làm tròn mang lại chữ số thập phân đồ vật nhất).

c) So sánh diện tích s tam giác (BDE) cùng với tổng diện tích hai tam giác (AEB) cùng (BCD).

*
Giải bài 37 trang 79 SGK Toán 8 tập 2

Phương pháp và giải thuật chi tiết

Ta có: (widehatEBA = widehatBDC) (giả thiết) mà (widehatBDC + widehatCBD=90^0)

( Rightarrow widehatEBA + widehatCBD=90^0)

Vậy (widehatEBD = 180^0 - (widehatEBA+ widehatCBD))(, = 180^o - 90^o = 90^o)

Vậy trong hình vẽ có cha tam giác vuông kia là:

(∆ABE, ∆CBD, ∆EBD.)

b) (∆ABE) và (∆CDB) có:

(widehatA = widehatC=90^o)

(widehatABE= widehatCDB) (giả thiết)

( Rightarrow ∆ABE ∽ ∆CDB) (g-g)

( Rightarrow dfracABCD = dfracAECB) (tính chất hai tam giác đồng dạng)

( Rightarrow CD = dfracAB.CBAE = 18, (cm))

- Áp dụng định lí pitago ta có:

( ∆ABE) vuông tại (A)

( Rightarrow BE = sqrtAE^2+AB^2) (,=sqrt10^2+15^2) ( approx 18, (cm)).

(∆BCD) vuông trên (C)

( Rightarrow BD = sqrt BC^2 + DC^2 ) (= sqrt 12^2 + 18^2 approx 21,6,,cm)

(∆EBD) vuông trên (B)

( Rightarrow ED = sqrtEB^2+BD^2) (=sqrt325+ 468 approx 28,2, (cm))

c) Ta có:

(S_ABE + S_DBC)

(= dfrac12AE.AB + dfrac12BC.CD)

(= dfrac12. 10.15 + dfrac12.12.18)

(= 75 + 108 = 183;cm^2).

Ta có: (A mE//DC,,left( ext thuộc ot AC ight) Rightarrow ) (ACDE) là hình thang.

(S_ACDE = dfrac12.(AE + CD).AC)

(= dfrac12.(10 + 18).27= 378;cm^2)

( Rightarrow S_EBD = S_ACDE - (S_ABE+ S_DBC))(; = 378 - 183 = 195,cm^2)

(S_EBD> S_ABE + S_DBC) (( 195 > 183)).

Các kỹ năng được vận dụng để giải bài 37 trang 79 SGK Toán 8 tập 2

Áp dụng:

- Định lí: Nếu nhì góc của tam giác này lần lượt bởi hai góc của tam giác cơ thì hai tam giác kia đồng dạng.

- đặc điểm hai tam giác đồng dạng.

- Định lí Pitago.

- phương pháp tính diện tích tam giác, diện tích hình thang.

Xem thêm: Vi Khuẩn Yếm Khí Là Gì - Ứng Dụng Vi Sinh Kỵ Khí Trong Xử Lý Nước Thải

Giải bài bác 37 trang 79 SGK Hình học tập 8 tập 2 chi tiết nhất được đăng ở siêng mục Giải Toán 8 và biên soạn theo phần Toán hình 8 thuộc SKG Toán lớp 8. Bài xích giải toán lớp 8 được biên soạn bởi những thầy thầy giáo dạy giỏi toán tư vấn, nếu như thấy xuất xắc hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác thuộc học tập.