Bài 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 2 được phía dẫn cụ thể giúp chúng ta giải bài bác 37 trang 51 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 đúng với ôn tập các kiến thức đang học.

Bạn đang xem: Bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 2


giải thuật bài 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó đóng góp phần giúp các bạn ôn tập lại những kiến thức Toán 8 bài 5 chương 4 phần đại số để tự tin xong tốt những bài tập phương trình cất dấu giá trị tuyệt đối khác.


Đề bài 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) (|x - 7| = 2x + 3); 

b) (|x + 4| = 2x - 5);

c) (|x + 3| = 3x - 1); 

d) (|x - 4| + 3x = 5).

» bài tập trước: Bài 36 trang 51 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài bác 37 trang 51 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn biện pháp làm

Bước 1: Áp dụng định nghĩa giá trị hoàn hảo để sa thải dấu quý hiếm tuyệt đối.Bước 2: Giải những phương trình không có dấu quý hiếm tuyệt đối.Bước 3: lựa chọn nghiệm phù hợp trong từng ngôi trường hợp vẫn xét.Bước 4: tóm lại nghiệm.

Bài giải bỏ ra tiết

Dưới đấy là các cách giải bài bác 37 trang 51 SGK Toán 8 tập 2 để chúng ta tham khảo và đối chiếu bài làm của mình:

a) (|x - 7| = 2x + 3)

- với (x geqslant 7)

(|x - 7| = 2x + 3 )

(⇔ x - 7 = 2x + 3)

(Leftrightarrow -7-3=2x-x)

(⇔ x = -10 ) (không thoả mãn đk (x ≥ 7)).

- Với (x

(|x - 7| = 2x + 3 )

(⇔ -x + 7 = 2x + 3 )

(Leftrightarrow 7-3=2x+x)

(⇔ 3x = 4)

(⇔ x = dfrac43)
 (thoả mãn đk (x )

Vậy phương trình bao gồm nghiệm (x = dfrac43.)

b) (|x + 4| = 2x - 5 )

- Với (x geqslant - 4)

( |x + 4| = 2x - 5 )

(⇔ x + 4 = 2x - 5)

( Leftrightarrow 4+5=2x-x)

(⇔ x = 9) ( thoả mãn điều kiện (x ≥ -4))

- Với (x

( |x + 4| = 2x - 5 )

(⇔ -x - 4 = 2x - 5 )

( Leftrightarrow -4+5=2x+x)

(⇔ 3x = 1)

( ⇔ x = dfrac13) (không thoả mãn đk (x )

Vậy phương trình tất cả nghiệm (x = 9).

Xem thêm: " Thẩm Mỹ Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Nghĩa Của Từ Thẩm Mỹ

c) ( |x + 3| = 3x - 1 )

- Với (x geqslant - 3) ta có:

(|x + 3| = 3x - 1)

(⇔ x + 3 = 3x - 1 )

(Leftrightarrow x-3x=-1-3)

(⇔ -2x = -4)

(⇔ x = 2) (thoả mãn đk (x ≥ -3) )

- với (x ta có:

(|x + 3| = 3x - 1 )

(⇔ -x - 3 = 3x - 1 )

( Leftrightarrow -x-3x=-1+3)

(⇔ -4x = 2 )

( ⇔ x = -dfrac12) (không thoả mãn điều kiện (x )

Vậy phương trình tất cả nghiệm (x = 2)

d) (|x - 4| + 3x = 5)


- Với ( x geqslant 4) ta có:

(|x - 4| + 3x = 5)

(⇔ x - 4 + 3x = 5 )

( Leftrightarrow x + 3x = 5 + 4)

(⇔ 4x = 9)

(⇔ x = dfrac94) (không thoả mãn đk (x ≥ 4))

- với (x ta có:

(|x - 4| + 3x = 5)

(⇔ -x + 4 + 3x = 5 )

(Leftrightarrow - x + 3x = 5 - 4)

(⇔ 2x = 1 )

(⇔ x = dfrac12) (thoả mãn điều kiện (x )

» bài bác tập tiếp theo: Bài 38 trang 53 sgk Toán 8 tập 2

câu chữ trên đã khiến cho bạn nắm được cách làm cho và đáp án bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 2. Ao ước rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu đã là người sát cánh giúp các bạn học giỏi môn học này.


Bạn còn sự việc gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm tin tức để công ty chúng tôi giúp bạn
hủy
gửi

TẢI VỀ


*
*
*