Một công ty may bắt buộc sản xuất(10000) thành phầm trong(x) ngày. Khi thực hiện không rất nhiều đã làm chấm dứt sớm một ngày mà còn khiến cho thêm được(80) sản phẩm.

Bạn đang xem: Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 1

a) Hãy biểu diễn qua(x:)

- Số thành phầm phải cấp dưỡng trong một ngày theo kế hoạch.

- Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày.

- Số thành phầm làm thêm trong một ngày.

Xem thêm: Mcb Là Gì - Cấu Tạo Và Ứng Dụng Của Mcb

b) Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với(x = 25.)


Hướng dẫn:

Các cách giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình:

- hotline ẩn (đặt đk của ẩn)

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết và vẫn biết theo ẩn

- Lập phương trình

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: vấn đáp (loại các giá trị không thỏa mãn nhu cầu điều kiện)

a) Số thành phầm phải sản xuất trong 1 ngày theo chiến lược là:(dfrac10000x ) (sản phẩm)

Số thành phầm thực tế đã làm được trong 1 ngày là:(dfrac10080x - 1) (sản phẩm)

Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày là:(dfrac10080x - 1 - dfrac10000x) (sản phẩm)

b) Với(x = 25) biểu thức(dfrac10080x - 1 - dfrac10000x) có mức giá trị bằng:

(dfrac1008025 - 1 - dfrac1000025 = 420 - 400 = 20)(sản phẩm)

Vậy với(x = 25) thì có tác dụng thêm được(20) sản phẩm.


*

Tham khảo lời giải các bài xích tập luyện tập trang 50 khác • Giải bài bác 33 trang 50 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Làm những phép tính... • Giải bài bác 34 trang 50 – SGK Toán lớp 8 tập 1 dùng quy tắc thay đổi dấu... • Giải bài 35 trang 50 – SGK Toán lớp 8 tập 1 tiến hành các phép... • Giải bài xích 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Một công ty may phải... • Giải bài xích 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Cho phân...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập trang 50
• Giải bài xích 33 trang 50 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 34 trang 50 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 35 trang 50 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12