(eqalign& ,,34^2 + 66^2 + 68.66 cr & = 34^2 + 68.66 + 66^2 cr & = 34^2 + 2.34.66 + 66^2 cr & = left( 34 + 66 ight)^2 cr & = 100^2 = 10000 cr )
Bạn đang xem: Bài 35 trang 17 sgk toán 8 tập 1

LG b.

(eqalign& ,,74^2 + 24^2 - 48.74 cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức: bình phương của một hiệu.

(2),left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,74^2 + 24^2 - 48.74 cr & = 74^2 - 48.74 + 24^2 cr & = 74^2 - 2.74.24 + 24^2 cr & = left( 74 - 24 ight)^2 cr & = 50^2 = 2500 cr )

lostvulgaros.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp lostvulgaros.com
Xem thêm: Cao Su Epdm Là Gì ? Nhập Khẩu Cao Su Epdm Chịu Hóa Chất

Cảm ơn các bạn đã áp dụng lostvulgaros.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép lostvulgaros.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.