Học kì một, số học tập sinh xuất sắc của lớp(8A) bằng(dfrac18) số học viên cả lớp. Sang học kì hai, tất cả thêm(3) bạn phấn đấu trở thànhhọc sinh giỏinữa, cho nên vì vậy số học tập sinh xuất sắc bằng (20)% số học viên cả lớp. Hỏi lớp(8A) gồm bao nhiêu học sinh?
Bạn đang xem: Bài 35 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn: Các cách giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trình:

Bước 1: Lập phương trình

- chọn ẩn số cùng đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số:

- Biểu diễn các đại lượng không biết theo ẩn và những đại lượng đã biết

- Lập phương trình thể hiện mỗi contact giữa chúng

Bước 2: Giải phương trình

Bước 3: Trả lời: kiểm soát xem trong các nghiệm của phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn, nghiệm nào không, rồi kết luận.

Gọi số học viên cả lớp là(x) (học sinh), ((x in mathbb Z,, x > 0))Khi kia học sinh tốt lớp(8A) ở học tập kì( I) là(dfrac18x = dfracx8) và ở học tập kì nhì là(dfracx8 + 3.)Theo đề bài bác ta bao gồm phương trình:(dfracx8 + 3 = dfrac20100x)Giải phương trình:(dfracx8 + 3 = dfrac20100x)(Leftrightarrow dfracx8 - dfrac20x100 = -3)(Leftrightarrow dfrac25x200 - dfrac40x200 = dfrac-600200)(Leftrightarrow 25x - 40x = -600)(Leftrightarrow -15x = -600)(Leftrightarrow x = 40)(nhận)Vậy lớp(8A) có(40) học tập sinh.


Xem video clip bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này ở chỗ này để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình khác • Giải bài xích 34 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 mẫu mã số của một phân... • Giải bài bác 35 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 học tập kì một, số học... • Giải bài xích 36 trang 26 – SGK Toán lớp 8 tập 2 (Bài toán nói về cuộc...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học tập 8
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 6: Giải bài toán bằng phương pháp lập phương trình
• Giải bài bác 34 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 35 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 36 trang 26 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Bài Tập Bản Đồ Lớp 6 Bai 1, Giải Bài 1 Trang 37 Tập Bản Đồ Địa Lí 6

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12