Bỏ vệt giá trị hoàn hảo và rút gọn những biểu thức:a)(A = 3x + 2 + |5x|) trong hai trường hợp:(x ≥ 0) và(x b)(B = |-4x| - 2x + 12) trong nhì trường hợp:(x ≤ 0) và(x > 0;)c)(C = |x - 4| - 2x + 12) khi(x > 5;)d)(D = 3x + 2 + |x + 5|.)
Bạn đang xem: Bài 35 sgk toán 8 tập 2 trang 51

Hướng dẫn: Trị hoàn hảo nhất của một số trong những không âm bằng chính nó, trị tuyệt vời nhất của một vài âm ngay số đối của nó.Ví dụ:(|5x| = 5x)khi(x ≥ 0)(|5x| = -5x)khi (x

Bài giảia)

- Khi(x ≥ 0) ta có(5x ≥ 0) nên(|5x| = 5x)

Vậy(A = 3x + 2 + 5x = 8x + 2)

- Khi(x ta có(5x nên(|5x| = -5x)

Vậy(A = 3x + 2 - 5x = -2x + 2)

b) - Khi(x ≤ 0) ta có(-4x ≥ 0) (nhân nhì vế với số âm) nên(|-4x| = -4x)

Vậy(B = -4x - 2x + 12 = -6x + 12)

- Khi(x > 0) ta có( -4x nên(|-4x| = -(-4x) = 4x)

Vậy(B = 4x - 2x + 12 = 2x + 12)

c) - Khi(x > 5) ta có(x - 4 > 1) (trừ nhị vế mang đến (4)) hay(x - 4 > 0) nên(|x - 4| = x - 4)

Vậy(C = x - 4 - 2x + 12 = -x + 8)

d)(D = 3x + 2 + x + 5) khi(x + 5 ≥ 0)hoặc(D = 3x + 2 - (x + 5)) khi(x + 5

Vậy(D = 4x + 7) khi(x ≥ -5)hoặc(D = 2x - 3) khi(x


Xem đoạn phim bài giảng và làm thêm bài luyện tập về bài học này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 5: Phương trình chứa dấu giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo khác • Giải bài bác 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 quăng quật dấu quý giá tuyệt... • Giải bài 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải những phương... • Giải bài bác 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Giải các phương...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp những - Hình học 8
bài xích trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
• Giải bài 35 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 36 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 37 trang 51 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Đài Cọc Là Gì ? Bố Trí Thép Đài Móng Cọc Kích Thước Tiêu Chuẩn Và Những Lưu Ý Khi Bố Trí

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12